Ανακοίνωση της Νεολαίας Ανεξαρτήτων Ελλήνων για την Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας

Η Νεολαία Ανεξαρτήτων Ελλήνων χαιρετίζει την Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας, όπως αυτή καθιερώθηκε, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το 1990.

Πράγματι τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν ξεχωριστή, συμβολική σημασία.

Θα θέλαμε παρ’ όλα αυτά να συμπληρώσουμε  πως  η καθιέρωση μιας τέτοιας ημέρας δεν λύνει, από μόνη της, τα ουκ ολίγα προβλήματα των νέων, σε ολόκληρη την υφήλιο. Τα μεγάλα ποσοστά αναλφαβητισμού σε πολλά μέρη του πλανήτη , η εκμετάλλευση, οι περιορισμοί δικαιωμάτων και ελευθεριών και τα τεράστια ποσοστά ανεργίας που μαστίζουν τους νέους, επιβάλλουν την ανάληψη δράσεων από Κράτη και Διεθνείς Οργανισμούς, ώστε να δοθούν λύσεις με άμεσα αποτελέσματα.

Κάθε εκδήλωση που δεν συνοδεύεται από ανάλογες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες, αποτελεί για μας μία στάση, απλώς, υποκριτική.

 

Tags: