Ανακοίνωση ΣΥΔΛΙ: Πρόβλημα υδροδότησης σε Αμφιθέα – Πεδινή

Με το πέρας του χιονιά και του παγετού ανέκυψαν σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση.

Από πλευράς ΣΥΔΛΙ, κινητοποιήθηκε όλο το τεχνικό τμήμα και το σύνολο των υπάλληλων που δεν ήτανε σε βάρδια πήγε στην Υπηρεσία για να συνδράμει.

Ελέγχθηκαν τα αντλιοστάσια και τα δίκτυα του Συνδέσμου και αντιμετωπίστηκαν διάφορα προβλήματα.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα υδροδότησης στην Αμφιθέα όπου και έχουνε επικεντρωθεί οι προσπάθειες εντοπισμού βλάβης στον κεντρικό αγωγό τροφοδοσίας και αποκατάστασης καθώς και σε τμήμα της Πεδινής όπου υπάρχει πρόβλημα τροφοδοσίας και όπου γίνονται προσπάθειες ενίσχυσης του δικτύου.

Σε όλο το λεκανοπέδιο εμφανίζονται μεγάλες καταναλώσεις πιθανά και λόγω βλαβών από τον παγετό.

Παρακαλούμε τους πολίτες να περιορίσουνε την κατανάλωση ύδατος στα απαραίτητα μέχρις ότου εξομαλυνθεί η κατάσταση.

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια.

 

Tags: