Ανακοίνωση Ο.Κ.Π.Α.Π.Α για περίοδο ενστάσεων ωφελούμενων με ελλιπή φάκελο του προγράμματος ΕΣΠΑ Παιδικών Σταθμών

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» ανακοινώνει ότι η περίοδος ενστάσεων για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018» (ΕΣΠΑ Παιδικών Σταθμών) ορίζεται από 28 έως 30 Ιουνίου 2017.

Καλούνται οι ωφελούμενοι με ελλιπή φάκελο να υποβάλλουν αίτηση ένστασης στα γραφεία του «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» Αβέρωφ 6, 3ος όροφος, υπεύθυνος προγράμματος κος Γκουγιάννος Αθανάσιος τηλ: 2651001037.

 

Tags: