Ανακοίνωση Γ. Καψάλη για την Έκτακτη Σύνοδο Πρυτάνεων

Με την παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου κ. Γιάννη Παντή, καθώς και άλλων συνεργατών του Υπουργείου, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Σάββατο 14 Ιανουαρίου η Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Ο Υπουργός είχε αποστείλει προς τους Πρυτάνεις από την προηγούμενη ένα εκτενές κείμενο εισήγησης, το οποίο αναφερόταν σε θέματα που είχε ήδη θέσει εγγράφως στον ίδιο η Σύνοδος Πρυτάνεων. Το πρώτο που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε σε ένα κλίμα συναίνεσης και εμπιστοσύνης, με σκοπό να προκύψουν οι βέλτιστες λύσεις για τα ζητήματα που απασχολούν την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη έκτακτη Σύνοδος είχε περισσότερο έναν διερευνητικό χαρακτήρα, αφού οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στην τακτική Σύνοδο Πρυτάνεων που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιανουαρίου στην Αλεξανδρούπολη.

Αναδεικνύοντας κάποια από τα πολλά θέματα που συζητήθηκαν και επειδή η ανακοίνωση της Συνόδου δεν αναφέρεται λεπτομερειακά σε αυτά, θα σας παρουσιάσω σε γενικές γραμμές τα σημαντικότερα από αυτά:

 • Έχει ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο η Υπουργική Απόφαση περί της διαδικασίας εκλογής των μελών ΔΕΠ και αναμένεται να δημοσιευθεί πιθανότατα την Τρίτη 17 Ιανουαρίου σε ΦΕΚ. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, κ. Παντής ανέφερε ότι δεν θα απαιτηθεί έκδοση νέας κανονιστικής απόφασης από κάθε Πανεπιστήμιο. Το λογισμικό του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ προσαρμόζεται στη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μέχρι την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου.
 • Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η δήλωση του Υπουργού ότι προχωρούν θετικά οι συζητήσεις με τους «θεσμούς», ώστε από το 2018 να προκηρύσσεται αυτόματα η θέση κάθε μέλους ΔΕΠ που συνταξιοδοτείται.
 • Κατατέθηκε ένα πρώτο σχέδιο με τα βασικά στοιχεία που αφορούν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στην επικείμενη Σύνοδο θα γίνει εκτενής συζήτηση για το θέμα, αφού θα υπάρξουν πιο ολοκληρωμένες προτάσεις και από τα δύο μέρη. Μελετάται συστηματικά το θέμα των εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.
 • Θα καταργηθεί ο θεσμός των Συμβουλίων Ιδρύματος και θα αντικατασταθεί από Περιφερειακά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΠΣΑΕ), ένα για κάθε Περιφέρεια.
 • Θα συσταθεί, όπου δεν υφίσταται, ο θεσμός του Πρυτανικού Συμβουλίου, στο οποίο θα συμμετέχουν, εκτός από τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις, δύο ή τρία μέλη της Συγκλήτου που θα ορίζονται από αυτήν.
 • Στη Σύγκλητο θα συμμετέχει το σύνολο των Προέδρων των Τμημάτων.
 • Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αποσταλούν από το Υπουργείο Παιδείας βασικές οδηγίες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ώστε να ετοιμάσουμε νέο Οργανισμό, που θα περιλαμβάνει κατ’ ουσίαν το Οργανόγραμμα των Διοικητικών Υπηρεσιών και την περιγραφή των θέσεων εργασίας των Υπαλλήλων. Παράλληλα, θα εκδοθεί ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον τρόπο επιλογής στα ΑΕΙ νέων Γενικών Διευθυντριών/Διευθυντών, νέων Διευθυντριών/Διευθυντών Τμημάτων και νέων Προϊσταμένων Τμημάτων. Τα λοιπά θέματα του Οργανισμού θα ενταχθούν στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.
 • Η διαδικασία ένταξης σε θέσεις ΕΕΔΙΠ καθηγητών και δασκάλων της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα γίνει με βάση νέα νομοθετική ρύθμιση και σύμφωνα με αποφάσεις των Τμημάτων που θα κατατάσσουν ιεραρχικά τους υποψηφίους ανά Τμήμα.
 • Αναφέρθηκε από τον Ειδικό Γραμματέα κ. Γ. Ιωαννίδη ότι θα διασφαλισθεί κάποια υψηλότερη χρηματοδότηση για την Πρακτική Άσκηση και τη στήριξη φοιτητών που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες.
 • Τονίστηκε από τον Υπουργό ότι έχουν αρχίσει συναντήσεις για τη διαμόρφωση ενός καλύτερου πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ, ώστε να απεγκλωβιστούν τα Πανεπιστήμια και η έρευνα από έναν ασφυκτικό διοικητικό γραφειοκρατικό εναγκαλισμό.
 • Το Υπουργείο θα αποτυπώσει τις ανελαστικές δαπάνες κάθε Ιδρύματος, μία διαδικασία που θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2017, με τη δέσμευση του Υπουργείου να καλύψει τις ανάγκες αυτές σε βάθος τριετίας.

Στο πλαίσιο της Συνόδου είχα προσωπική συνάντηση με τον κ. Υπουργό και τον κ. Γενικό Γραμματέα, κατά την οποία συζητήσαμε ειδικά θέματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας τη διαβεβαίωση ότι σύντομα θα έχουμε για αυτά θετικές εξελίξεις.

 

Tags: