Αλλαγή Προέδρου στην Ένωση Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ηπείρου

Η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Υ.Π.Σ.Π.Η.) εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από την συνεδρίαση του Δ.Σ της Ένωση μας στις 06/06/2017 επήλθε μεταβολή στην θέση του Προέδρου της Ένωσης στην οποία τοποθετήθηκε μετά από ψηφοφορία κατά πλειοψηφία ο Μαργέλης Ζώης και στην θέση του Ταμία ο Λάμπρου Παναγιώτης.

 

Tags: