Χρήστος Γκόκας για το σχέδιο νόμου “Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις” του Υπουργείου Οικονομικών

ΠΑΣΟΚΠΑΣΟΚΤη σημασία να εκσυγχρονιστεί και να βελτιωθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα εθνικά κληροδοτήματα για την καλύτερη αξιοποίησή τους και την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους με γνώμονα το δημόσιο και το κοινωνικό συμφέρον, τόνισε ο βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Γκόκας, ως εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής επί του σχεδίου νόμου «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο βουλευτής επισημαίνει την αναγκαιότητα θέσπισης ενός νέου κώδικα που θα μπορέσει να αντικαταστήσει ένα πεπαλαιωμένο νομικό πλαίσιο και να αντιμετωπίσει, με σεβασμό στη θέληση του διαθέτη και με βάση τις συνταγματικές επιταγές, τις δυσκολίες, τις χρονικές καθυστερήσεις και τα γραφειοκρατικά προβλήματα που έχουν αναδειχτεί στην πράξη.

Κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά στους Ηπειρώτες Εθνικούς Ευεργέτες και εκφράζει τον προβληματισμό του για τη σημερινή στάση ζωής, ιδιαίτερα των εχόντων και των κατεχόντων προς το κοινωνικό σύνολο, σε σύγκριση με τις πράξεις ευεργητισμού και πατριωτισμού των μεγάλων ευεργετών του παρελθόντος, επώνυμων και ανώνυμων, τονίζοντας πως «είναι σημαντικό στις μέρες μας να ενθαρρύνονται νοοτροπίες και να διαμορφώνονται συμπεριφορές, όπου η ατομική στόχευση και ολοκλήρωση ευθυγραμμίζονται με τη συλλογική ευημερία».

Αναφέρεται στις βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου, όπως στη δημιουργία για πρώτη φορά μητρώου για τα εθνικά κληροδοτήματα και μητρώου για τις σχολάζουσες κληρονομιές, στη σύσταση για λόγους διαφάνειας μητρώου εκκαθαριστών και εκτελεστών διαθηκών, διαχειριστών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, στη δυνατότητα ανάθεσης σε ελεγκτικές εταιρείες των διαχειριστικών ελέγχων για τα εθνικά κληροδοτήματα, στο καθορισμό σαφών διαδικασιών για τη μίσθωση διαφόρων ακινήτων των κληροδοτημάτων, στη θέσπιση αυστηρότερων ποινών για όσους διαχειρίζονται κληροδοτήματα και δεν προσκομίζουν οικονομικά στοιχεία για έλεγχο, στη θέσπιση ενιαίου καθεστώτος για τις σχολάζουσες κληρονομιές, στην αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων της κεντρικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία των εθνικών κληροδοτημάτων, με αντίστοιχη αποκέντρωση σε περιφερειακά πολιτικά όργανα κλπ.

Επίσης, τονίζει ζητήματα που έχουν αναδειχτεί γύρω από την αξιοποίηση, τον έλεγχο, την εποπτεία και τη φορολογία των κληροδοτημάτων και των σχολαζουσών κληρονομιών κάνοντας συγκεκριμένες προτάσεις, όπως για την αναβάθμιση των ελεγκτικών δομών και υπηρεσιών του Δημοσίου, για την ουσιαστικότερη διενέργεια του διαχειριστικού τακτικού ελέγχου των κληροδοτημάτων μέσω ενός μεικτού σχήματος με συμμετοχή ιδιωτικών ελεγκτικών εταιριών και του Δημοσίου, για την αντιμετώπιση των δυσκολιών στην εξεύρεση των σχολαζουσών κληρονομιών και τη διάθεση τους για την εκτέλεση κοινωφελών έργων και όχι για την κάλυψη δημοσιονομικών στόχων, τη λήψη ειδικής μέριμνας για τη φορολογική ελάφρυνση των κληροδοτημάτων που επιβαρύνονται σημαντικά εις βάρος της βούλησης του διαθέτη και την επίτευξη των κοινωφελών σκοπών τους, τη διευκόλυνση του δανεισμού τους με χαμηλά επιτόκια, τη θέσπιση ειδικού πλαισίου για την ένταξη τους σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, τη θέσπιση δυνατότητας για αποζημίωση των κληροδοτημάτων σε περιπτώσεις επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας τους, όπως παραδείγματος χάρη σε περιπτώσεις απαλλοτρίωσης της ακίνητης περιουσίας τους.

Για τα Ηπειρωτικά Κληροδοτήματα και το καθεστώς διαχείρισης και αξιοποίησης τους σημειώνει πως είναι ένα θέμα σύνθετο με πολιτικές, νομικές και συνταγματικές διαστάσεις για το οποίο υπογραμμίζει πως «σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαφυλαχθεί η εφαρμογή με σεβασμό στη βούληση του διαθέτη, η διαφανής και νόμιμη διαχείριση και αξιοποίηση καθώς και ο πλήρης έλεγχος και εποπτεία στη λειτουργία αυτών των κληροδοτημάτων και αν υπάρχει το οποιοδήποτε κενό πάνω σε αυτό το σημείο, να καλυφθεί με ανάλογη νομοθετική πρωτοβουλία».

Κλείνοντας την ομιλία του ο βουλευτής σημειώνει πως υπάρχουν γύρω στα 15.000 εθνικά κληροδοτήματα και 3.000 σχολάζουσες κληρονομιές με την αξία τους να προσεγγίζει τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ, τονίζοντας πως «είναι κρίμα να μην αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο τέτοιοι εθνικοί πόροι, ιδίως τους σημερινούς καιρούς ύφεσης και πρωτόγνωρης κρίσης, όπου το ζητούμενο είναι η οικονομική ανάπτυξη και χρέος της πολιτείας η στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οφείλουμε όλη αυτήν την προσπάθεια και αυτήν την πρωτοβουλία σαν φόρο τιμής στους εθνικούς μας ευεργέτες και σεβασμό προς όλους εκείνους τους ανθρώπους που προτάσσουν ανιδιοτελώς το κοινωνικό και συλλογικό συμφέρον».

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply