Χαιρετισμός Προέδρου Π.Ε.Δ. Ηπείρου

Χαιρετισμός του Προέδρου της ΠΕΔ Ηπείρου Γιάννη Παπαλέξη στην ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα: «Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου», την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011, στα Ιωάννινα:

«« Η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, μέσα από το συλλογικό της όργανο, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου, της οποίας έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση σας, παρευρισκόμαστε και χαιρετίζουμε θεωρώντας ότι το θέμα των Υδάτινων Πόρων και της Διαχείρισης των Υδάτων και στην Ήπειρο, είναι ένα από τα σημαντικότερα και ουσιαστικότερα ζητήματα.

Είναι ένα από τα θέματα (που μαζί με τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τα Χωροταξικά κλπ) προτάχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Ηπείρου για διαμόρφωση θέσεων, με στόχο τη συμβολή, όσο και την ουσιαστική παρέμβασή μας.

Συμμετέχουμε λοιπόν στη διαβούλευση για την κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης των λεκανών απορροής των υδατικών διαμερισμάτων της Ηπείρου, που αποτελεί βασική απαίτηση της Κοινοτικής Οδηγίας 200/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου Κοινοτικής Δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.

Πιστεύουμε ότι η ύπαρξη του σχεδίου αυτού θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, που φυσικά δεν είναι ανεξάντλητα.

Η Αυτοδιοίκηση λοιπόν στο σύνολό της, και όσοι υπηρετούμε σ’ αυτήν, οφείλουμε με κάθε τρόπο να προστατεύσουμε όλους τους φυσικούς μας πόρους – όλοι ξέρουμε τι σημαίνει το νερό – για τα επόμενα χρόνια, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες όλων στο μέλλον.

Μέτρα που απαιτούνται:
– Για την προστασία των υδάτων.
– Για την βελτίωση της ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος.
– Για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτινων οικοσυστημάτων.
– Για την διασφάλιση της αειφόρου χρήσης των υδάτων.
– Για τη διαρκή παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων και της ποσοτικής κατάστασης των υδάτων,

είναι μερικοί από τους άξονες που θα διαμορφώσουν το Σχέδιο, αφού ενσωματωθούν και οι παρατηρήσεις – απόψεις – θέσεις στα πλαίσια της Διαβούλευσης.

Συμβάλλουμε, καταθέτοντάς τους από την αρχή και πραγματικά θεωρούμε σημαντική την έναρξη της διαδικασίας συζήτησης σήμερα εδώ, την οποία και χαιρετίζουμε.

Ιωάννης Παπαλέξης, Πρόεδρος ΠΕΔ Ηπείρου, Δήμαρχος Αρταίων »»

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply