Σύμφωνο εταιρικής συνεργασίας για το έργο INNOVOIL

Την 12/12/2011, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας κ. Θωμάς Πιτούλης, υπέγραψε το σύμφωνο εταιρικής συνεργασίας για το έργο INNOVOIL, με τους άλλους 6 Έλληνες και Ιταλούς εταίρους του έργου.

Το έργο INNOVOIL – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ είναι εγκεκριμένο για χρηματοδότηση στο Μέτρο 1.1 του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013, με συνολικό προϋπολογισμό 1.370.100€, συγχρηματοδότηση 1.027.575€ και εθνική συμμετοχή 342.525€.

Ο βασικός στόχος αυτού του έργου είναι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αναβάθμιση της ποιότητας με αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και η διατήρηση και η ενίσχυση της θέσης του ελαιόλαδου στις διεθνείς αγορές, με την διασφάλιση δείκτη (σήμα ποιότητας) υψηλής ποιότητας, προς όφελος όλων των συμμετεχόντων στην παραγωγική και εμπορική διαδικασία ελαιόλαδου με υψηλές προδιαγραφές.

Η δράση προβλέπει εκπαίδευση των ελαιοπαραγωγών και ελαιοτριβέων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα από τους Νομούς Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Κέρκυρας σε όλες τις προβλεπόμενες φάσεις καλλιέργειας και συγκομιδής του ελαιοκάρπου, τον εκσυγχρονισμό ενός υπάρχοντος ελαιοτριβείου στην περιοχή της Πρέβεζας όπου θα οδηγηθούν επιλεκτικά διάφορες παραγωγές ελαιοκάρπου (παραγωγές με σύγχρονη και παραδοσιακή καλλιέργεια με διαφορετικές συνθέσεις εδάφους και κλιματολογικών συνθηκών), διαδικασίες παραγωγής ελαιολάδου από το σύγχρονο ελαιοτριβείο, εμφιάλωση σε “τούβλα”, προώθηση του προϊόντος στην τοπική αγορά. Μετά το τέλος της προώθησης θα εκπονηθεί μελέτη αποτίμησης των αποτελεσμάτων της νέας τυποποίησης του ελαιολάδου.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ενισχύσει την τεχνογνωσία των ελαιοπαραγωγών και ελαιοτριβέων του Νομού μας, ώστε να οδηγηθούν στην παραγωγή ελαιοκάρπου και ελαιολάδου υψηλής ποιότητας, το οποίο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ θα μπορεί να φέρει τη σήμανση “αγνό παρθένο ελαιόλαδο”.

Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, θεωρεί ότι η βελτίωση, αξιοποίηση, πιστοποίηση και προβολή των προϊόντων του Νομού μας είναι αναγκαία συνθήκη για την ουσιαστική και ανταγωνιστική τόνωση της τοπικής αγροτικής οικονομίας.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply