Σύμφωνη γνώμη Περιφερειάρχη για έργα του Δήμου Ιωαννιτών και της Π.Ε. Άρτας

Περιφέρεια ΗπείρουΜε έγγραφα του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για:

– τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου «Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων», συνολικού προϋπολογισμού 2.270.000 ευρώ (Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ιωαννιτών).
– τα σχέδια των συμβάσεων και τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου «Προμήθεια απορριματοδεκτών» της πράξης «Εξοπλισμός Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Ιωαννιτών», προϋπολογισμού 1.239.102 ευρώ (Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ιωαννιτών).
– τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βρυζοκαλάμου», προϋπολογισμού 520.000 ευρώ (Φορέας υλοποίησης: Π.Ε. Άρτας).

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply