Σύμφωνη γνώμη για την Ανάδειξη παραδοσιακών λιθόστρωτων και πέτρινου γεφυριού Καβαλλαρίου

Περιφέρεια ΗπείρουΠρος υπογραφή οδεύει η σύμβαση για το έργο «Ανάδειξη παραδοσιακών λιθόστρωτων και πέτρινου γεφυριού Καβαλλαρίου», προϋπολογισμού 242.766,08 ευρώ, καθώς η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου, διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για το σχέδιο της σύμβασης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.

 

Tags:

, , ,

Leave a Reply