Σύμφωνη γνώμη για έργα του Δήμου Ζαγορίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Περιφέρεια ΗπείρουΜε έγγραφο του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη προς το Δήμο Ζαγορίου εκφράζεται η υπό προϋποθέσεις σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για τα τεύχη δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου «Ανάδειξη παραδοσιακών λιθόστρωτων Τ.Δ. Τρίστενου», προϋπολογισμού 850.000 ευρώ.

Επίσης, εκφράζεται η υπό προϋποθέσεις σύμφωνη γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Μονάδα απομόνωσης/σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για τη θεραπεία νεοπλασιών», προϋπολογισμού 132.500 ευρώ. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply