Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας: Ενημέρωση

Αναρτώνται την Πέμπτη 3/1/2013 τα αποτελέσματα των αιτήσεων για Βιολογική Γεωργία – Νιτρορύπανση στην Πρέβεζα:

Αναρτώνται την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας, τα ονόματα των δικαιούχων για τα προγράμματα:
– Βιολογική Γεωργία (διετής παράταση παλιού προγράμματος)
– Βιολογική Γεωργία (Νέες Αιτήσεις)
– Προστασία των ευαίσθητων στα Νιτρικά Περιοχών.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στα γραφεία της Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας (Λ. Ειρήνης 65) και θα σταλούν για ανάρτηση και στους 3 Δήμους της Π.Ε. Πρέβεζας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας:
– Για τη διετή παράταση του προγράμματος “Βιολογική Γεωργία” έχουν υποβληθεί επτά (7) αιτήσεις από τις οποίες εγκρίνονται οι τρεις (3).
– Για το πρόγραμμα “Βιολογική Γεωργία” (Νέες εντάξεις) έχουν υποβληθεί τριάντα τέσσερις (34) αιτήσεις από τις οποίες εγκρίνονται οι δεκαπέντε (15).
– Για το πρόγραμμα “Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών” έχουν υποβληθεί έξι (6) αιτήσεις από τις οποίες εγκρίνεται η μία (1).

Οι απορριπτόμενοι έχουν προθεσμία επτά (7) εργασίμων ημερών να υποβάλλουν ένσταση στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Η προθεσμία ξεκινά από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στο Δήμοστον οποίο ανήκει ο ενδιαφερόμενος.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο γραφείο της Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply