Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας: Ενημέρωση

Το νέο οργανόγραμμα του ΥΠΑΑΤ: Περιφερειακές Υπηρεσίες παντού με αυξημένες αρμοδιότητες:

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έδωσε στη δημοσιότητα το σχέδιο για το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου με σκοπό, όπως αναφέρει, να υποβληθούν προτάσεις και σχόλια από τους ενδιαφερόμενους και να δοθεί στη συνέχεια σε δημόσια διαβούλευση.

Κεντρικοί στόχοι της πρότασης σύμφωνα με το κείμενο είναι «η ενίσχυση του επιτελικού και ελεγκτικού ρόλου του υπουργείου στη χάραξη του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για την Αγροτική Ανάπτυξης της χώρας και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των Κοινοτικών Πόρων από την εφαρμογή των Κοινών Κοινοτικών Πολιτικών».

Το οργανόγραμμα προβλέπει σημαντικές αλλαγές στη διάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου, με σημαντικότερη, κατά τη γνώμη μας, τη δημιουργία ολοκληρωμένων Περιφερειακών Υπηρεσιών σε επίπεδο Νομού, οι οποίες θα έχουν αυξημένες αρμοδιότητες τόσο στα ελεγκτικά αντικείμενα του Υπουργείου (έλεγχος τροφίμων, ποιοτικός και φυτοϋγειονομικός έλεγχος, έλεγχος πολλαπλασιαστικού υλικού) όσο και στα αντικείμενα που σχετίζονται με την γεωργική παραγωγή και ανάπτυξη.

Στο συνημμένο σχεδιάγραμμα που συνοδεύει το σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, προβλέπεται η δημιουργία επτά Περιφερειακών Διευθύνσεων στις έδρες των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και μικρότερων οργανικών μονάδων (επιπέδου Τμήματος ίσως;) στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Ο Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας θα τοποθετηθεί και θα εκφράσει τις απόψεις του πάνω στο σχέδιο του νέου οργανογράμματος μέσα από τα όργανά του και μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2012, όπως ζητείται και στο ίδιο το έγγραφο.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να στείλει σχόλια, επισημάνσεις ή παρατηρήσεις είτε μέσω του ιστολογίου, είτε μέσω των γνωστών e-mail του Συλλόγου.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply