Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας: Ενημέρωση

Σε δημόσια διαβούλευση το εθνικό σχέδιο δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων:

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέτει προς δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (Σ.σ: Σχετικά με την προσαρμογή της Εθνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2009/128/ΕΚ).

Παρακαλείται κάθε ενδιαφερόμενος με την πρότασή του και τα σχόλιά του να συμβάλει στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου.

• Πρόταση Επιτροπής υποβολής πρότασης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

Διάρκεια δημόσιας διαβούλευσης: Μέχρι 3/1/2013. Τα σχόλια και οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων αποστέλλονται μόνον ηλεκτρονικά στο e-mail:[email protected]

(Σ.σ.)Σχετικά:ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply