Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας: Ενημέρωση

Ανοιχτή επιστολή προς το Δ.Σ του ΓΕΩΤΕΕ:

«« Δημοσιεύουμε εδώ την ανοιχτή επιστολή προς το Δ.Σ. του ΓΕΩΤΕΕ που μας έστειλε ο συνάδελφος γεωπόνος Λευτέρης Μαγκλάρας. Το θέμα που θίγει αγγίζει πιστεύουμε πως αγγίζει πολλούς συναδέλφους και πρέπει να ακουστεί:

«Ανοιχτή επιστολή ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ:

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αφορμή για αυτή την επιστολή – αίτηση στάθηκε η ανακοίνωση του ΓΕΩΤΕΕ σχετικά με τις άδειες άσκησης Επαγγέλματος. Δυστυχώς για ακόμη μία φορά αποδείξατε πως το ΔΣ του επιμελητήριου είναι αποξενωμένο από τις ανάγκες και τα συμφέροντα των συναδέλφων. Τη στιγμή που πολλοί συνάδελφοι είναι χρόνια άνεργοι, που δεν μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες, που επιχειρείται η κατάργηση όλων των συλλογικών συμβάσεων, δεν μπορεί να μπαίνει ως προϋπόθεση για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος η οικονομική τακτοποίηση στο επιμελητήριο.

Από τη στιγμή που για να εργασθεί κάποιος ως γεωτεχνικός είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (δεν συζητώ για αορίστου χρόνου), θα πρέπει να έχει και την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ, μια απόφαση όπως αυτή, ουσιαστικά αποκλείει από την εργασία όλους τους συναδέλφους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν το επιμελητήριο και που έχουν ιδιαίτερα την ανάγκη για εργασία.

Τη στιγμή που τα εισοδήματα όλων μας έχουν βαραθρωθεί, τη στιγμή που πολλοί συνάδελφοι είναι στα όρια της εξαθλίωσης αδυνατώντας να καλύψουν βασικές ανάγκες, θα περίμενα από το επιμελητήριο μια διαφορετική στάση, μια στάση που:

1. Θα συντόνιζε τον αγώνα για την προάσπιση της αξιοπρέπειας των μελών του ενάντια στην οικονομική και εργασιακή εξαθλίωση.

2. Θα καταδίκαζε την κυβερνητική πολιτική. Δεν μπορεί το μόνο έντυπο επικοινωνίας που στέλνετε να είναι ένα ξερό γραφειοκρατικό – εισπρακτικό κείμενο ξεκομμένο από την εποχή και τα τεράστια προβλήματα του χώρου.

3. Θα ξέφευγε από την κυρίαρχη εισπρακτική λογική των τελευταίων κυβερνήσεων που φορτώνει βάρη στα συνήθη υποζύγια.

4. Θα μείωνε τη συνδρομή για όσους εργάζονται και θα την καταργούσε ή θα την ανέστελλε για όσους είναι άνεργοι.

Η σύνδεση της ένταξης στο επιμελητήριο με την οικονομική δυνατότητα μόνο απαξίωση στις σπουδές μας μπορεί να φέρει καθώς θα οδηγηθούμε στο φαινόμενο στο οποίο σα γεωτεχνικός θα εργάζεται όποιος μπορεί να πληρώσει το ΓΕΩΤΕΕ και όχι όποιος σπούδασε. Για τις οικονομικές ανάγκες του επιμελητηρίου πρέπει να απαιτηθούν τα χρήματα που χάθηκαν μέσω του κουρέματος ή μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και όχι μέσω του εκβιασμού των συναδέλφων.

Σαν μακροχρόνια άνεργος αδυνατώ αυτή τη στιγμή να καταβάλω τις οφειλόμενες συνδρομές στο επιμελητήριο. Για το λόγο αυτό καλώ το επιμελητήριο, έστω και τώρα, να αποφασίσει την κατ’ εξαίρεση ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για όλους τους ανέργους συναδέλφους. Διαφορετικά καλώ το επιμελητήριο να προχωρήσει στην προσωρινή διαγραφή μου από τα μητρώα του επιμελητηρίου προκειμένου να μην σωρεύονται οφειλές από προηγούμενα χρόνια ώστε όταν μπορέσω οικονομικά να “ξαναγίνω” γεωπόνος.

Μαγκλάρας Λευτέρης
Γεωπόνος »»

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply