Σύλλογος Γεωπόνων Πρέβεζας: Ανακοίνωση

Από το Σύλλογο Γεωπόνων Πρέβεζας

Εξαιρετικά Επείγον: Δελτίο Τύπου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας για τις ενισχύσεις των παραγωγών που επλήγησαν από την κρίση του Escherichia coli. Αιτήσεις μέχρι 30/6/2011:

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας, μετά τη δημοσίευση του Κανονισμό 585/2011 της Ε.Ε. εξέδωσε το παρακάτω Δελτίο Τύπου:

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι με βάση τον Κανονισμό 585/2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει αποζημιώσεις για τη στήριξη των παραγωγών οπωροκηπευτικών οι οποίοι υπέστησαν εμπορική ζημιά εξαιτίας της απρόβλεπτης κρίσης που προκλήθηκε από το βακτήριο Escherichia coli.

Το μέτρο αφορά τα προϊόντα ΑΓΓΟΥΡΙ, ΤΟΜΑΤΑ, ΜΑΡΟΥΛΙ, ΑΝΤΙΔΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ και ΚΟΛΟΚΥΘΙ και τους παραγωγούς (τόσο Οργανώσεις Παραγωγών όσο και μεμονωμένους Παραγωγούς) οι οποίοι:

– Διαθέτουν συγκομισμένη παραγωγή την οποία επιθυμούν να διαθέσουν για ΑΠΟΣΥΡΣΗ.
– Διαθέτουν ασυγκόμιστη παραγωγή την οποία δεν θα συγκομίσουν και θα καταστρέψουν.

Οι ενισχύσεις θα δοθούν για τη χρονική περίοδο από 26/5/2011 – 30/6/2011

Τα ανώτατα ποσά της ενίσχυσης υπολογίζονται σε €/100 κιλά για την περίπτωση της ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ και σε €/εκτάριο για την περίπτωση της ΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ, και είναι τα εξής:

Ανώτατα ποσά ενίσχυσης για απόσυρση (€/100κιλά):
–  Αγγούρια 24,0
– Τομάτες 33,2
– Πιπεριές 44,4
–  Κολοκύθια 29,6
–  Μαρούλια-Αντίδια 38,9

Ανώτατα ποσά ενίσχυσης για μη συγκομιδή (€/εκτάριο):
– Αγγούρια 17.280
– Τομάτες 29.880
– Πιπεριές 17.982
– Κολοκύθια 7.992
– Μαρούλια-Αντίδια 1.750

Οι αιτήσεις των παραγωγών, τόσο των μελών των Ο.Π. όσο και των μεμονωμένων, θα διαβιβάζονται προς τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πρέβεζας, μέσω της Κοινοπραξίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Πρέβεζας (Κ.Α.Σ.Ο.Π.) μέχρι 30-6-2011.

Οι παραγωγοί που επιθυμούν την ένταξη στο μέτρο καλούνται να επικοινωνούν με την Κ.Α.Σ.Ο.Π. για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply