ΣΥΡΙΖΑ: Στο “κόκκινο” η λειτουργία των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Ζίτσας

ΣΥΡΙΖΑ«Ασφυξία» έχει προκαλέσει στις σχολικές επιτροπές η χαμηλή χρηματοδότηση που λαμβάνουν για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Για το λόγο αυτό οι Δήμοι αναγκάζονται να μεταφέρουν κονδύλια έτσι ώστε με δικές τους επιχορηγήσεις να στηρίξουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων των περιοχών τους. Έστω και με αυτόν τον τρόπο όμως, οι επιχορηγήσεις των Δήμων δεν γίνονται δεκτές.

Πιο συγκεκριμένα, με αναφορά του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Μαντάς, ενημερώνει για τον κίνδυνο αδυναμίας λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής του Δήμου Ζίτσας, λόγω της μη έγκρισης της καταβολής επιχορήγησης προς τις σχολικές επιτροπές.

Στο Δήμο Ζίτσας λειτουργούν 27 σχολικές μονάδες ( Α/θμια και Β/θμια) με συνολικό αριθμό 1420 μαθητών. Από το σύνολο των επιχορηγήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, αν αφαιρεθούν τα έξοδα θέρμανσης, περισσεύει ένα μικρό ποσό για να καλύψει όλες τις υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες (ΔΕΗ, ΟΤΕ, επισκευές, συντηρήσεις, χαρτικά, είδη καθαριότητας κ.α.). Ο Δήμος Ζίτσας κατέβαλε ως επιχορήγηση προς τις σχολικές μονάδες το επιπλέον ποσό που απαιτείται ώστε να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες και να εξασφαλισθεί η λειτουργία τους.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο όμως, βάσει της απόφασής του, δεν θεωρεί νόμιμες τις επιχορηγήσεις των Δήμων προς τις σχολικές επιτροπές, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ανυπέρβλητο πρόβλημα και να καθίσταται αδύνατη η συνέχιση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Ο Δήμος ζητά άμεση παρέμβαση έτσι ώστε είτε να γίνει σχετική τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου είτε να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες στο Ελεγκτικό Συνέδριο ώστε να επιλυθεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα.

Ο κ. Μαντάς ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να εξετάσει την επιστολή που έλαβε από το Δήμο Ζίτσας και να ενημερώσει για τις ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν, προσθέτοντας πως πρέπει επιτέλους να στηριχθούν οι σχολικές επιτροπές και η χρηματοδότησή τους να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας τους.

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply