Συνέλευση Κίνησης «Καθαρός Καλαμάς»

Την Τετάρτη, 18 Αυγούστου, και ώρα 19.00 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαζαρακίου του Δήμου Άνω Καλαμά θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Κίνησης «Καθαρός Καλαμάς», όπου και θα παρουσιαστεί για συζήτηση και έγκριση ο απολογισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κίνησης και η σημερινή κατάσταση του Καλαμά. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Κίνησης Ενεργών Πολιτών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη «ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ» καλούν όλα τα μέλη και τους ενδιαφερόμενους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στα πλαίσια της Συνέλευσης.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply