ΣΥΔΛΙ: Μειώσεις για επιχειρηματίες και νοικοκυριά

Στην ψήφιση και έγκριση των τελών ύδρευσης και του Π/Υ για το 2013 προχώρησε κατά τη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων.

Όσον αφορά τα τέλη ύδρευσης για το 2013 το Διοικ. Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

– Τιμολόγιο Δήμων & Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου: Για τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου το τιμολόγιο ύδρευσης καθορίζεται στα 0,29 € ανά m3, όπως ίσχυε έως σήμερα.

– Τιμολόγιο επαγγελματικής χρήσης: Το τιμολόγιο επαγγελματικής χρήσης (πτηνοτροφικές & βιοτεχνικές μονάδες, καθορίζεται στα 0,80 €/m3 έως τα 200 m3, από 1€ που ίσχυε. Η σχετική μείωση ανέρχεται στο 20%. Για κατανάλωση μεγαλύτερη από 200 m3 καθορίζεται στα 1,5 €/m3, όπως ίσχυε έως σήμερα. Η χρέωση της ελάχιστης κατανάλωσης καθορίζεται στα 40 € ανά τρίμηνο, από 60 € που ίσχυε έως σήμερα. Η σχετική μείωση ανέρχεται στο 33%.

– Τιμολόγιο οικιακής χρήσης: Το τιμολόγιο οικιακής χρήσης διαμορφώνεται σε 0,60 €/m3, από 0,73 € που ίσχυε. Η σχετική μείωση ανέρχεται στο 18%. Η χρέωση ελάχιστης κατανάλωσης καθορίζεται στα 30 € ανά τρίμηνο, από 43,80 € που ίσχυε. Η σχετική μείωση ανέρχεται στο 31,5%

Επίσης το Δ.Σ. του Συνδέσμου προχώρησε στη θεσμοθέτηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και αφορούν όσους είναι:
i. Μακροχρόνια άνεργοι,
ii. Με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίδιο του ατομικού φορολογητέου ορίου μισθωτών – συνταξιούχων,
iii. Οικογένεια με τρία (3) παιδιά και άνω
iv. Οικογένεια με προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67%.

Οι εκπτώσεις στους Δικαιούχους του Κοινωνικού Τιμολογίου κυμαίνονται από 20%, έως 30% του εγκριθέντος οικιακού τιμολογίου.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply