Π.Ε. Θεσπρωτίας: Έργο MiSRaR

Το έργο MiSRaR υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IVC την τριετία 2010-2012 κατά την οποία οι συμμετέχοντες ανταλλάσουν εμπειρίες και τεχνογνωσία σε μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία μετριασμού χωρικών κινδύνων/καταστροφών, όπως πλημμύρες πυρκαγιές κ.τ.λ.

Έχουν ήδη διοργανωθεί 11 θεματικά σεμινάρια και απομένουν άλλα 5, το καθένα από τα οποία θα καλύψει μια συγκεκριμένη πτυχή της αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων και θα επικεντρώνεται στην ανταλλαγή τεχνικών γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, με αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Το τελευταίο από τα 11 πραγματοποιηθέντα έως τώρα σεμινάρια έλαβε χώρα στο Ταλίν της Εσθονίας από 28 έως 30 Νοεμβρίου. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο οι εταίροι από έξι διαφορετικές χώρες (Ολλανδία, Πορτογαλία, Ιταλία, Εσθονία, Βουλγαρία και Ελλάδα) παρουσίασαν το νομικό πλαίσιο που υπάρχει στις χώρες τους σε σχέση με τα μέτρα για την άμβλυνση κινδύνων που προκαλούνται είτε από φυσικά αίτια, είτε από ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Επιπλέον, θέμα συζήτησης απετέλεσε και ο τρόπος εύρεσης πόρων για τη χρηματοδότηση τέτοιων μέτρων, ενώ στα πλαίσια της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε εθνικό πάρκο της Εσθονίας. Το επόμενο σεμινάριο θα διοργανωθεί στην Ιταλία το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%).

Ο Αντιπεριφερειάρχης, Θωμάς Πιτούλης

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply