Πρόγραμμα “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”

Η εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων οικονομικών & αναπτυξιακών υπηρεσιών για επιχειρήσεις VANTAGE POINT Α.Ε. ενημερώνει το ηπειρώτικο κοινό ότι ενεργοποιήθηκε το νέο πρόγραμμα “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” το οποίο απευθύνεται σε επιχειρήσεις υπό σύσταση & νεοσυσταθείσες (ως 5 εταιρικές χρήσεις). Ο προϋπολογισμός των υπό ένταξη έργων / δράσεων είναι 20.000 – 200.000 ή 30.000 – 300.000 Ευρώ [αναλόγως Κ.Α.Δ.] και η επιχορήγηση φτάνει το 50%. Η Vantage Point αναλαμβάνει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για το πρόγραμμα, με απόλυτη αποτελεσματικότητα. Η πολυετής πείρα της Vantage Point στη διαχείριση Εθνικών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων δημιουργεί ένα ασφαλές πλαίσιο δράσης για την επίτευξη του κοινού στόχου, την έγκριση και εκταμίευση της χρηματοδότησης από τους Εθνικούς – Κοινοτικούς Πόρους. Για περισσότερες πληροφορίες: vantagepoint.gr.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply