Προϋποθέσεις θέτει η Περιφέρεια για την κατανομή του φόρου από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων

Περιφέρεια ΗπείρουΤον τρόπο κατανομής του θεσμοθετημένου Περιφερειακού φόρου από την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Ήπειρο, καθώς και τους όρους που θέτει η Περιφέρεια Ηπείρου, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης, έγινε ύστερα από έγγραφο αίτημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ενόψει της υπογραφής της Σύμβασης μεταξύ Δημοσίου και αναδόχου πετρελαϊκής Εταιρείας για την έρευνα και εξόρυξη που αναμένεται να γίνει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Η απόφαση κρίνεται \επίσης αναγκαία, προκειμένου να προσδιοριστεί μέσω Κοινής Υπουργικής Απόφασης ο τρόπος καταβολής, η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου. Το σχέδιο της ανωτέρω Κ.Υ.Α., όπως τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τατιάνα Καλογιάννη, θα τεθεί έγκαιρα υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να γίνει η σχετική διαβούλευση.

Στην τοποθέτησή της η Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε στις θετικές επιπτώσεις που θα έχει για την Ήπειρο η έρευνα και η εξόρυξη υδρογονανθράκων, τόσο στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όσο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Υπογράμμισε δε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές εκπτώσεις στη διαφύλαξη και ανάδειξη των περιβαλλοντικών στοιχείων της περιοχής.

Η πρόταση της Περιφέρειας Ηπείρου, ως προς το νομοθετημένο πόρο 5%, περιλαμβάνει τους παρακάτω όρους:
– Να μη συμψηφίζεται με άλλους πόρους της Περιφέρειας (ΚΑΠ, ΤΕΟ, ΣΑΕΠ κ.λπ)
– Να αποτελεί την ελάχιστη ανταποδοτική συνεισφορά του αναδόχου προς την Περιφέρεια
– Να μη συνδέεται με τις όποιες συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου
– Το ποσοστό 5% να διαμορφώνεται επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του αναδόχου πριν την έκπτωση οποιουδήποτε φόρου, τέλους κλπ.
– Η είσπραξή του να γίνεται άμεσα από την Περιφέρεια, χωρίς τη μεσολάβηση άλλου φορέα.
– Η κατανομή του να αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Περιφέρειας και ο τρόπος να γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η πρόταση για ποσοστιαία κατανομή του φόρου, διαμορφώνεται ως εξής:
– 20% επί του συνολικά εισπραχθέντος φόρου θα κατατίθενται στο «Αποθεματικό Ταμείο» της Περιφέρειας, προκειμένου να εκτελούνται έργα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.
– 20% επίσης θα κατατίθενται για κοινωφελείς δράσεις σε επίπεδο Περιφέρειας (βοήθεια στο σπίτι, στήριξη κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, κοινωνικές παροχές απόρων κλπ)
– Το υπόλοιπο 60% για έργα προτεραιότητας σε όλους τους Δήμους της Ηπείρου, με ποσόστωση ανάλογα με την εγγύτητά τους στην περιοχή της εξόρυξης και τα πληθυσμιακά τους στοιχεία, κατόπιν ευρείας διαβούλευσης που θα γίνεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply