Περιφέρεια Ηπείρου: Νέες εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ

Στο ΕΣΠΑ εντάσσεται η αποχέτευση ακαθάρτων Κωστακιών και Κεραματών:

Ένα σημαντικό έργο υποδομής και προστασίας του περιβάλλοντος της Άρτας. προωθείται με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη προς ένταξη στο ΕΣΠΑ. Πρόκειται για την «αποχέτευση ακαθάρτων των οικισμών Κωστακιών και Κεραματών του Δήμου Άρτας».

Η συγκεκριμένη πράξη επελέγη για χρηματοδότηση μετά την αξιολόγηση της αίτησης που είχε υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 9.233.000 ευρώ και η επιλέξιμη δαπάνη για χρηματοδότηση σε 7.400.691 ευρώ.

Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στους Μουζακαίους Ιωαννίνων:

Με άλλη απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, επελέγη για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, η πράξη «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου μεταξύ δημοτικών σχολείων Μουζακαίων». Η αίτηση είχε υποβληθεί από το Δήμο Ιωαννιτών, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τα «Ολοκληρωμένα σχέδια για την Αγροτική Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου». Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 654.000 ευρώ.

* Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου, απέστειλε ήδη στους Δήμους Αρταίων και Ιωαννιτών έγγραφο με το οποίο τους καλεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών να επιστρέψουν υπογεγραμμένο το Σχέδιο της Απόφασης Ένταξης κλπ.

Προς δημοπράτηση ο εξοπλισμός της Τροχαίας στην Ήπειρο:

Από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη εκδόθηκε απόφαση επιβεβαίωσης της προέγκρισης δημοπράτησης έξι υποέργων της πράξης «Εξοπλισμός Υπηρεσιών Τροχαίας για την παροχή οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου».

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, με συνολική δημόσια δαπάνη 1.999.500 ευρώ. Τα σχέδια των υποέργων επανυποβλήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες και μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας (υπό προϋποθέσεις) εκδόθηκαν οι επιβεβαιώσεις προέγκρισης της δημοπράτησης.

Τα υποέργα αφορούν αναλυτικά:
– Υποέργο 1 – Οχήματα Τύπου Τζιπ (Τεμάχια 19)
– Υποέργο 2 – Οχήματα διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων (Τεμάχια 5)
– Υποέργο 3 – Αστυνομικά Οχήματα (Τεμάχια 28)
– Υποέργο 4 – Συσκευές Ελέγχου Ταχύτητας Οχημάτων (Τεμάχια 4 με φωτογραφικό σύστημα και τεμάχια 19 φορητές συσκευές)
– Υποέργο 5 – Δίκυκλες Μοτοσικλέτες / υπηρεσιακού χρωματισμού και ελεύθερου χρωματισμού (Τεμάχια 17)
– Υποέργο 7 – Αλκοολόμετρα (Τεμάχια 23)

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply