Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση

Το έργο MiSRaR υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IVC την τριετία 2010-2012 κατά την οποία οι συμμετέχοντες ανταλλάσουν εμπειρίες και τεχνογνωσία σε μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία μετριασμού χωρικών κινδύνων/καταστροφών, όπως πλημμύρες πυρκαγιές κ.τ.λ.

Έχουν ήδη διοργανωθεί 8 θεματικά σεμινάρια και απομένουν άλλα 8 στο σύνολο των χωρών των εταίρων, το καθένα από τα οποία θα καλύψει μια συγκεκριμένη πτυχή της αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων και θα επικεντρώνεται στην ανταλλαγή τεχνικών γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, με αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Το τελευταίο από τα 8 πραγματοποιηθέντα έως τώρα σεμινάρια έλαβε χώρα στο Gabrovo της Βουλγαρίας από 7 έως 8 Ιουνίου 2011. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο οι εταίροι από έξι διαφορετικές χώρες (Ολλανδία, Πορτογαλία, Ιταλία, Εσθονία, Βουλγαρία και Ελλάδα) είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις μεθόδους και τα όργανα που χρησιμοποιούνται σε κάθε χώρα για το μετριασμό των χωρικών κινδύνων. Επιπλέον, ο διοργανωτής εταίρος φρόντισε να πραγματοποιηθούν θεματικές επισκέψεις σε έργα αποκατάστασης κατολισθήσεων και σε παιδικό σταθμό όπου γίνεται προσπάθεια τα παιδιά, μέσα από το παιχνίδι, να εξοικειωθούν με την έννοια των φυσικών καταστροφών και με τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Το επόμενο σεμινάριο θα διοργανωθεί στη Θεσπρωτία το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του 2011.

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply