Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου EUFOFINET

Σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου ημερίδα για την ολοκλήρωση του έργου European Forest Fire Network (EUFOFINET) – INTERREG IV C, στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε ως εταίρος.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης που ανέπτυξε η Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου, καθώς και η συνολική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του. Το έργο EUFOFINET χρηματοδοτήθηκε από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 13 φορείς από 8 ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν σε αυτό.

Κύριος στόχος του ήταν η βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών μέσα από την ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, καθώς και η δημιουργία ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα συνεργάζονται και θα ανταλλάσσουν συνεχώς πληροφορίες και γνώσεις.

Το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη τρόπων και μεθόδων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Συγκεκριμένα το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας περιλαμβάνει 3 άξονες: 1. «Παρέμβαση εν τη Γενέσει της Πυρκαγιάς», 2. «Χαρτογράφηση Κινδύνου και Επικινδυνότητας και 3. «Τεχνικός Οδηγός Αποκατάστασης των Καμένων Περιοχών».

Το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Ηπείρου επιχειρεί στα πλαίσια των ανωτέρω θεματικών να μεταφέρει και να ενσωματώσει, σε περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο, Καλές Πρακτικές που χρησιμοποιούν άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και συντελούν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.Στην συνάντηση παραβρεθήκαν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply