Ομιλία Χ. Γκόκα για το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης

ΠΑΣΟΚΟμιλία Χρήστου Γκόκα, εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, κατά τη συζήτηση στη Βουλή του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:

Για το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης, τις βασικές αιτίες δημιουργίας του, τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο, καθώς και την ανάγκη για οριστική και ρεαλιστική διευθέτησή του με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και σεβασμό προς το περιβάλλον, είχε την ευκαιρία να αναφερθεί ο βουλευτής Άρτας του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Γκόκας στην ομιλία του ως εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ο βουλευτής στην αρχή της ομιλίας του σημειώνει πως το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης «συνιστά ένα σύνθετο πρόβλημα με κοινωνικές, οικονομικές, αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές διαστάσεις», όπου ο βαθμός της έκτασης που έχει λάβει οφείλεται σημαντικά στις ελλείψεις του νομοθετικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται στις ευθύνες της πολιτείας για τους ελλιπείς ελέγχους και την ανυπαρξία ουσιαστικών μηχανισμών αντιμετώπισης των αυθαιρεσιών, για τα βασικά ελλείμματα στην κτηματογράφηση, σε δασικούς χάρτες, στις χρήσεις γης και κυρίως στη θεσμοθέτηση ενός εθνικού χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, επισημαίνοντας ωστόσο και το ζήτημα της ατομικής ευθύνης και συμπεριφοράς του κάθε πολίτη.

Τονίζει πως «το πλαίσιο μέσα στο οποίο αντιμετωπίζεται η αυθαίρετη δόμηση πρέπει να είναι πολύ καθαρό, να δίνει πειστικές απαντήσεις στους πολίτες και ιδιαίτερα στους πολίτες που είναι συνεπείς και νομοταγείς, γιατί πολλές φορές υπάρχει η αίσθηση αδικίας ή ευνοϊκής μεταχείρισης της παρανομίας, αλλά και να δώσει διέξοδο στα κοινωνικά περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί, με κανόνες κοινωνικής δικαιοσύνης και όρους αξιοπιστίας, απέναντι στους πολίτες».

Παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη να υπάρξει «μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με εξισορρόπηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που δημιούργησε η αυθαίρετη δόμηση που συγχρόνως να έχει τα κοινωνικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά που επιβάλλονται», προκειμένου όπως αναφέρει «να διασφαλίζονται όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση, αλλά και η συνέχεια της διαδικασίας τακτοποίησης, όπως επιχειρείται με το νομοσχέδιο που συζητάμε» με σκοπό να εμπεδωθεί στους πολίτες η αίσθηση και το κλίμα αξιοπιστίας για τη διαδικασία που θεσμοθετείται και να αντιμετωπιστούν τα όποια ζητήματα συνταγματικότητας έχουν προκύψει στο παρελθόν.

Επιμένει πως παράλληλος στόχος πρέπει να είναι η αποτροπή της δημιουργίας νέας γενιάς αυθαιρέτων, χαράσσοντας καθαρά και αποφασιστικά την κόκκινη γραμμή που είχε τεθεί με το ν.4014/2011 του ΠΑΣΟΚ, αποθαρρύνοντας οποιαδήποτε διάθεση ή συμπεριφορά για συνέχιση της αυθαίρετης δόμησης.

Τοποθετείται ειδικότερα επί πολλών θεμάτων, όπως για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης στη γέννησή της, για τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής των αυθαιρέτων στις διατάξεις του νόμου, για τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τη χρήση των αεροφωτογραφιών, για τα προβλεπόμενα πρόστιμα, για τη ρύθμιση που προβλέπει την ένταξη αυθαιρέτων καθέτων συνιδιοκτησιών, σε γήπεδα και εκτός σχεδίου, για τις αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτίρια, για τις δράσεις αποκατάστασης του περιβαλλοντικού ισοζυγίου και τη χρηματοδότησή τους από το Πράσινο Ταμείο, για τη θέσπιση της ηλεκτρονικής διαδικασίας της Τράπεζας Γης και τη μεταφορά συντελεστών δόμησης με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, για την ανάγκη ολοκλήρωσης των πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδιασμών ώστε να ολοκληρωθούν κατ’ επέκταση και οι διαδικασίες οριστικής ένταξης ακινήτων στον πολεοδομικό σχεδιασμό, τις προϋποθέσεις της οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση κ.λ.π.

Κλείνοντας την ομιλία του εκφράζει την πεποίθησή του πως μέσα από γόνιμο διάλογο μπορεί να υπάρξει η αναγκαία βελτίωση και η απαραίτητη συμφωνία για ένα σημαντικό νομοθέτημα που πραγματεύεται ένα υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο ταλαιπωρεί επί δεκαετίες τη χώρα και τους πολίτες.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply