Καταργούνται οι Δ.Ο.Υ. Μετσόβου και Παραμυθιάς

Στην κατάργηση δύο Δ.Ο.Υ. στην περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου προχωράει το Υπουργείο Οικονομικών μετά από σχετική του απόφαση, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των οικονομικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, από 1η Δεκεμβρίου 2011 αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω Δ.Ο.Υ.:

– Παραμυθιάς του νομού Θεσπρωτίας, οι αρμοδιότητες της οποίας μεταφέρονται στη Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας.
Μετσόβου του νομού Ιωαννίνων, οι αρμοδιότητες της οποίας μεταφέρονται στη Δ.Ο.Υ Ιωαννίνων (Α’ – Β’).

Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και περιουσιακών στοιχείων αυτών. Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply