Καθαρά νερά σε Ήπειρο και Ιόνιο

Δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης όπου διαπιστώνεται ότι τα ποσοστά των επιθυμητών – ενδεικτικών τιμών ικανοποίησης κυμάνθηκαν στο 100% για την Ήπειρο και το Ιόνιο. Αυτό δείχνει για άλλη μια φορά την ποιότητα των νερών του Ιονίου και εξηγεί το γιατί είναι τόσο δημοφιλή τα Ηπειρωτικά καλοκαιρινά θέρετρα.

 

Tags:

, , , , , , , , , , ,

Leave a Reply