Ηλεκτρονική καταγραφή πωλήσεων και ερασιτεχνικά γεωργικά φάρμακα

no_logoΣύμφωνα με την υ.α. 2519/28169/5-3-2013 (ΦΕΚ 649/Β’) από 5/9/2013 η καταχώρηση των Ειδικών Εντύπων Πώλησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παραγράφου 10 του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α’ 8) καθίσταται υποχρεωτική στα καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων.

Όμως, η ηλεκτρονική εφαρμογή δε λειτουργεί ακόμα ενώ θα έπρεπε να ήταν έτοιμη από 5/05/2013, σύμφωνα με την ίδια υ.α. Για αυτό και θεωρούμε απαραίτητη την παράταση στην εφαρμογή της όλης διαδικασίας.

Οπωσδήποτε, η περίοδος δοκιμαστικής εφαρμογής πρέπει να είναι κατά τους χειμερινούς μήνες που οι ανάγκες για γεωργικά φάρμακα είναι μικρές και μπορούν να διορθωθούν πιο εύκολα οι, τυχόν, δυσλειτουργίες του συστήματος αλλά και να αποκτήσουν οι χρήστες τη σχετική εμπειρία.

Υπάρχει επίσης το ζήτημα με τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τους ερασιτέχνες καλλιεργητές. Όπως είναι γνωστό τα σκευάσματα για ερασιτεχνική είναι ελάχιστα στον αριθμό (5-6) και σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν τις ανάγκες της όποιας καλλιέργειας. Πλέον, για πολλούς συμπολίτες μας η ερασιτεχνική καλλιέργεια δεν είναι απλά μια ευχάριστη δραστηριότητα, ένα χόμπι, αλλά απαραίτητη για την εξασφάλιση βασικών τροφίμων και αγαθών. Για αυτό και είναι αναγκαίο να καθοριστούν τα σκευάσματα που θα επιτρέπονται στον ερασιτέχνη.

Θεωρούμε ότι ερασιτέχνης είναι ο καλλιεργητής που χρησιμοποιεί μόνο για ιδιοκατανάλωση τα παραγόμενα προϊόντα του.

Το χαρακτηριστικό του ερασιτέχνη καλλιεργητή είναι ο επινώτιος ψεκαστήρας (πλάτης) χωρητικότητας 15 μέχρι το πολύ 20 χγρ. ψεκαστικού διαλύματος, οπότε το μέγεθος της συσκευασίας των ερασιτεχνικών σκευασμάτων θα πρέπει να είναι αντίστοιχα για 15-20 χγρ. νερό.

Όσον αφορά το είδος των σκευασμάτων, αυτό που είναι σημαντικό (ιδιαίτερα εφόσον πρόκειται για ερασιτέχνες) είναι η επικινδυνότητα των γεωργικών φαρμάκων. Η νέα ταξινόμηση και σήμανση των γεωργικών φαρμάκων θα γίνει με βάση τον κανονισμό ΕΚ 1272/2008.

Για την οξεία τοξικότητα οι 3 πιο επικίνδυνες κατηγορίες έχουν σήμανση τη νεκροκεφαλή με τα διασταυρούμενα οστά GHS06.

Για τον κίνδυνο σε δέρμα και μάτια η πιο επικίνδυνη κατηγορία συμβολίζεται με το GHS05.

Αντίστοιχα το σύμβολο GHS08 χρησιμοποιείται για να δηλώσει σοβαρό κίνδυνο για: αναπνευστικό, καρκινογένεση, αναπαραγωγή, συγκεκριμένα όργανα (πχ. συκώτι) με εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενη έκθεση, αναρρόφηση.

Επειδή οι ποσότητες των ερασιτεχνικών σκευασμάτων είναι, εκ των πραγμάτων, μικρές και οι εφαρμογές είναι κατά κανόνα μακριά από υδροβιότοπους, δεν θεωρούμε απαραίτητο τον περιορισμό στα σκευάσματα με τοξικότητα στους υδρόβιους οργανισμούς και με επικινδυνότητα στη στοιβάδα τους όζοντος.

Συμπερασματικά, προτείνουμε να επιτρέπεται η χρήση από ερασιτέχνες όλων των σκευασμάτων που:
– ΔΕΝ επισημαίνονται με τα παραπάνω εικονογράμματα GHS 05-06-08
– με το περιεχόμενο παρασκευάζεται μέχρι 15-20 χγρ. ψεκαστικό διάλυμα.

Ο Πρόεδρος, Αναστάσιος Γάτσιος
Ο Γραμματέας, Κων/νος Αρετάκης

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply