Ε.Μ.Π.: Προκήρυξη διαγωνισμού αφίσας

Το Ε.Μ.Π. και το ΜΕ.ΚΔ.Ε. του Ε.Μ.Π. προκηρύσσουν διαγωνισμό αφίσας, για την προβολή του 7ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου τους στο ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο, με θέμα: “Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη στην Ελλάδα στα χρόνια της πολυδιάστατης κρίσης. Αιτίες, ευθύνες, προτάσεις, μέτρα, δράσεις και προοπτικές” που θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2013.

ΒΡΑΒΕΙΑ:

Στην καλύτερη αφίσα θα απονεμηθεί το πρώτο βραβείο και χρηματικό έπαθλο 1.000 €. Θα απονεμηθούν επίσης και τρεις έπαινοι στις αφίσες που θα διακριθούν. Η καλύτερη αφίσα και οι αφίσες που θα διακριθούν θα εκτεθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και θα παρουσιασθούν στην ιστοσελίδα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο διαδίκτυο.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

– Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί σπουδαστές του Ε.Μ.Π. και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, αλλά και των άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας, με ένα μόνο έργο τους.
– Η αφίσα θα φιλοτεχνηθεί σε χαρτί διαστάσεων 50×70 cm, κολλημένο σε χαρτόνι, για να μπορεί να παρουσιασθεί στην Έκθεση και θα υποβληθεί και σε ψηφιακή μορφή.
– Η αφίσα θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά και σύνθεση των αναγραφομένων στο άνω πλαίσιο της προκήρυξης αυτής στοιχείων του Συνεδρίου.
– Η επιλογή των υλικών κατασκευής της αφίσας είναι ελεύθερη, με την προϋπόθεση η όλη σύνθεση να μπορεί να αποδίδεται πιστά μετά τη φωτογράφηση.
– Στο πίσω μέρος του χαρτονιού, θα αναγράφεται τετραψήφιος αριθμός της επιλογής του δημιουργού, ο οποίος και θα αποτελεί τον κωδικό του, κατά την κρίση των έργων από την αρμόδια επιτροπή του Ε.Μ.Π.
– Ο ίδιος αριθμός θα αναγράφεται έξω από αδιαφανή σφραγισμένο φάκελο που θα συνυποβληθεί με το έργο και ο οποίος θα περιέχει τα πλήρη στοιχεία του δημιουργού και φωτοαντίγραφο της φοιτητικής του ταυτότητας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ:

Τα έργα θα παραδοθούν σε φάκελο, με αναγραφή, εξωτερικά, μόνο του τετραψήφιου κωδικού αριθμού του υποψηφίου, μέχρι τις 31/12/2012.

Η παράδοση των έργων θα γίνει στη Διεύθυνση:
Καθηγητή Δ.Ρόκο
Επιστημονικό Υπεύθυνο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
Eργαστήριο Τηλεπισκόπησης
Τομέας Τοπογραφίας
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
157 80 Ζωγράφος

Για κάθε σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., τηλ. 210.7723482, 210.7723944 και 210.7723945, Fax: 210.7723945 και Email: [email protected]

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply