ΕΣΠΑ: Κατασκευή πλατείας στην περιοχή Τριγώνου Άρτας

Την ένταξη στο ΕΣΠΑ της πράξης «Κατασκευή πλατείας κ.α. στην περιοχή Τριγώνου της Άρτας» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης:

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «06 – Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Ηπείρου» του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» η πράξη «Κατασκευή πλατείας, παιδικής χαράς και πεζοδρομίων στην περιοχή Τριγώνου» με δικαιούχο τον Δήμο Αρταίων.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης, που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ανέρχεται σε 1.720.000 ευρώ.

Το έργο αφορά την κατασκευή πλατείας, παιδικής χαράς, πεζοδρομίων και διαχωριστικών νησίδων σε δρόμους της περιοχής, εγκατάσταση και βελτίωση φωτισμού στην περιοχή ανάπλασης Τριγώνου στην Άρτα.

Οι εργασίες κατασκευής περιλαμβάνουν: χωματουργικές εργασίες, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην πλευρά της οδού Λουριώτη και στη νότια πλευρά της, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, τοποθέτηση κρασπέδων για την οριοθέτηση του κοινόχρηστου χώρου, πλακόστρωση με κυβόλιθους, κατασκευή ζαρντινιέρων, εργασίες πρασίνου, εγκατάσταση συστήματος άρδευσης και εργασίες ηλεκτροφωτισμού. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 28.97 μήνες.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply