Ερωτήσεις βουλευτών ΠΑΣΟΚ για ΙΓΜΕ και δραστική ουσία

Ο βουλευτής Άρτας Χρήστος Γκόκας κατέθεσε την Τρίτη 4/12/2012 από κοινού με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κ.κ. Βασίλη Κεγκέρογλου βουλευτή Ν. Ηρακλείου και Δημήτρη Σαλτούρο βουλευτή Ν.Ξάνθης, δύο ερωτήσεις που αφορούν η μία στην αξιοποίηση του ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γελογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών) και η άλλη στην ανάγκη άμεσης εξόφλησης των οφειλών του δημοσίου στον ευαίσθητο τομέα της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των ασφαλισμένων προτείνοντας συγκεκριμένες δράσεις.

Αναφορικά με το ΙΓΜΕ, οι κ.κ. βουλευτές τονίζουν προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής την αναγκαιότητα αναβάθμισης του ρόλου του ΙΓΜΕ προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει ως επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας, αλλά και ως ερευνητικός φορέας που μπορεί με το έργο του να συμβάλλει στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν από τον Υπουργό να μεριμνήσει προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότησή του, καθώς και η στελέχωσή του με το απαραίτητο για το ΙΓΜΕ επιστημονικό προσωπικό.

Στη δεύτερή τους ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών οι βουλευτές επισημαίνουν πώς παρόλο που δαπανώνται αρκετά, δεν έχει υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα στον τομέα των ιατροφαρμακευτικών παροχών, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται οικονομικά οι ασφαλισμένοι. Για το λόγο αυτό ζητούν από τους αρμόδιους Υπουργούς την κατά προτεραιότητα πληρωμή των υποχρεώσεων του δημοσίου προς φαρμακοποιούς, ιατρούς, εργαστήρια, σε συνδυασμό με την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος συμψηφισμού μέρους των οφειλών, προκειμένου να υπάρξει εξομάλυνση της προβληματικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ασφαλισμένους.

Παράλληλα, η εξόφλησή τους θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ουσιαστικής υλοποίησης και εφαρμογής ενός ορθολογικού συστήματος διαχείρισης των παροχών ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των ασφαλισμένων. Ακολουθούν οι ερωτήσεις που κατατέθηκαν στους αρμόδιους Υπουργούς.

«« Ερώτηση Πρώτη:

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: 1)Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, 2) Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γιάννη Βρούτση, 3) Υπουργό Οικονομικών, κ. Γιάννη Στουρνάρα

ΘΕΜΑ: «Δαπανώνται περισσότερα, χωρίς αποτέλεσμα»:

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Η αδυναμία υλοποίησης ενός ορθολογικού συστήματος για τις ιατροφαρμακευτικές παροχές επιβαρύνει οικονομικά τους ασφαλισμένους ανεξάρτητα αν η ευθύνη βαρύνει το Υπουργείο, τον κλάδο φαρμάκου ή οποιουδήποτε άλλο εμπλεκόμενο. Ενώ έχουν ληφθεί συγκεκριμένες αποφάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων η κατάσταση δεν εξομαλύνεται.

Οι φαρμακοποιοί που δεν έχουν πληρωθεί όσα δικαιούνται δεν εκτελούν συνταγές, η συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας δεν εφαρμόζεται, η υπερσυνταγογράφηση συνεχίζεται και ο εκτροχιασμός των δαπανών είναι βέβαιος. Τα ασφαλιστικά ταμεία (έστω με καθυστέρηση) θα πληρώσουν περισσότερα, οι ασφαλισμένοι περισσότερα και οι πάροχοι της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα είναι συνεχώς διαμαρτυρόμενοι.

Αυτός ο φαύλος κύκλος έχει μια αιτία: Ο οικονομικά αδύναμος, αυτός που δεν έχει ρευστότητα ακόμη κι αν είναι το κράτος, δεν μπορεί να επιβάλλει τους κανόνες και όσα αποφασίζονται, αφού ο ίδιος δεν είναι συνεπής.

Η εξόφληση των οφειλών προς τους φαρμακοποιούς, ιατρούς, εργαστήρια είναι προϋπόθεση για την εφαρμογή ενός ορθολογικού συστήματος και των κανόνων που έχουν αποφασιστεί και

Ερωτάσθε κ. Υπουργοί:
1) Γιατί δεν δίδεται προτεραιότητα πληρωμής των οφειλών του δημοσίου στον ευαίσθητο τομέα της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των ασφαλισμένων;
2) Ποιο είναι το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του δημοσίου;
3) Γιατί δεν εφαρμόζεται ένα αποτελεσματικό σύστημα συμψηφισμού μέρους των οφειλών με τη θεσμοθέτηση της «επιταγής συμψηφισμού» που κατ’ επανάληψη έχω προτείνει;

Ερώτηση Δεύτερη:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ευαγ. Λιβιεράτο

ΘΕΜΑ: «Η επόμενη μέρα για το ΙΓΜΕ.»:

Κύριε Υπουργέ,

Το ΙΓΜΕ πρέπει να αξιοποιηθεί ως επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας αλλά και ως φορέας που μπορεί να υλοποιήσει ερευνητικό, αλλά και ευρύτερο έργο που είναι αναγκαίο για την αναπτυξιακή προοπτική και για την έξοδο της χώρας από την κρίση.

Η αναβάθμιση του ρόλου του ΙΓΜΕ μπορεί να υλοποιηθεί ακόμα και στα πλαίσια του νέου σχήματος στο οποίο εντάχθηκε με την προϋπόθεση επίλυσης σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει:
α) Διασφάλιση χρηματοδότησης που μπορεί να διευρυνθεί μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
β) Επαρκή στελέχωση και διασφάλιση του απορρήτου για την εκπλήρωση του έργου του επιστημονικού προσωπικού με την ένταξη στις πρόνοιες της παρ.7 του άρθρου 33 του ν.4024/11.

Για όλα τα παραπάνω ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
α) Ποιες είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες για το ΙΓΜΕ και ποιες χρηματοδοτήσεις έχουν διασφαλιστεί;
β) Ποια προγράμματα προτίθεστε να αναθέσετε στο ΙΓΜΕ άμεσα για υλοποίηση;
γ) Προτίθεστε να εισηγηθείτε διάταξη συμπλήρωσης του άρθρου 33 παρ.7 του ν.4024/11, ώστε να διασφαλιστεί το απαραίτητο για το ΙΓΜΕ προσωπικό; »»

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply