Επιστολή συλλόγου υπαλλήλων Π.Ε. Πρέβεζας

Ανοιχτή επιστολή του Συλλόγου υπαλλήλων Π.Ε. Πρέβεζας προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου:

«« Θέμα: «Διαδικασία στέγασης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας»:

κ. Περιφερειάρχα,

Με την αριθμ. 2/68/20-1-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου ολοκληρώνεται η διαδικασία συστέγασης της Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας που μέχρι σήμερα στεγάζεται σε 3 διαφορετικά κτίρια. Το κτίριο που επιλέχθηκε στεγάζει ήδη 3 τμήματα της υπηρεσίας (πρώην Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης), βρίσκεται επί της Λ. Ειρήνης 65.

Με προηγούμενα έγγραφα μας (από 30/8/2011 & 10/1/2012) έχουμε εκφράσει τις έντονες αντιρρήσεις μας για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και συγκεκριμένα για τα παρακάτω ζητήματα:

– Η παλαιότητα και η κατασκευή του παραπάνω κτιρίου δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην απαίτηση για σύγχρονους και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και ένα ασφαλές και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που θα προάγει την αποδοτικότητα της εργασίας των υπαλλήλων και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών όπως σαφώς αναφέρεται και στη διακήρυξη.
– Οι όροι της διακήρυξης σχετικά με την ωφέλιμη επιφάνεια (700 τμ. για 40 υπαλλήλους), την ακατανόητη απαίτηση μια υπηρεσία που εξυπηρετεί τους αγρότες του Νομού Πρέβεζας να πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης (και χωρίς να τηρηθεί ο όρος για τους στοιχειώδεις χώρους στάθμευσης) και η ερμηνεία που δόθηκε από την επιτροπή καταλληλότητας, οδήγησαν στην επιλογή αυτού του κτιρίου ως του μοναδικού “κατάλληλου”.

Έχοντας διατυπώσει επανειλημμένα “την πάγια θέση μας που ήταν και παραμένει, η κατασκευή ενός σύγχρονου διοικητηρίου σε δημόσια έκταση, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και διοικητική υποστήριξη όλων των υπηρεσιών, όπως και την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς την καταβολή πολλών και δαπανηρών μισθωμάτων” σας ζητήσαμε την ακύρωση της διαδικασίας, ώστε να:
– επανεκτιμηθούν οι ανάγκες στέγασης της συγκεκριμένης αλλά και όλων των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας,
– εκπονηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο στέγασης όλων των Δ/νσεων της Π. Ε. Πρέβεζας δεδομένου ότι τα άλλα ήδη μισθωμένα κτίρια της Π.Ε. Πρέβεζας (Περδικάρη 1, Σπηλιάδου 8) έχουν πολλά γραφεία άδεια ή μερικώς αξιοποιημένα.

Αν χρειαζόταν η μίσθωση επιπλέον κτιρίου, θα μπορούσε να γίνει με νέα διακήρυξη και ορθολογικότερους όρους (ως προς την επιφάνεια και τη θέση), ώστε να υπάρξουν αρκετές προσφορές και να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικός διαγωνισμός που θα οδηγούσε σε οικονομικότερο μίσθωμα.

Παρά τις παραπάνω έγγραφες και στοιχειοθετημένες αντιρρήσεις μας, η Οικονομική Επιτροπή ψήφισε κατά πλειοψηφία και κατακύρωσε αυτή τη μια και μοναδική προσφορά, με μόνο τον κ. Κωτσαντή Κων/νο να καταψηφίζει.

Αυτό όμως που μας προκάλεσε μεγάλη έκπληξη και αδυνατούμε να κατανοήσουμε τη λογική της, είναι η απόφαση για το ύψος του μισθώματος ενοικίασης. Αδυνατούμε να αντιληφθούμε γιατί για ένα κτίριο που ήδη μισθωνόταν κατά τους 3 ορόφους του και επαναμισθώνεται με την προσθήκη ενός τμήματος του ισογείου, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή να το μισθώσει με το άθροισμα των μισθωμάτων και των 3 κτιρίων. Δηλαδή με τη συστέγαση των 5 τμημάτων της Δ/νσης στο ένα εκ των 3 κτιρίων που στεγαζόταν ως τώρα, αντί να γίνει μια εξοικονόμηση πόρων για την Περιφέρεια, θα πρέπει να καταβάλλονται το σύνολο των 3 ήδη υπερτιμημένων (ακόμα και με την εκ του νόμου υποχρεωτική μείωση κατά 20%) μισθωμάτων των 3 κτιρίων, που ισούται με 3.780 ευρώ το μήνα!!!

κ. Περιφερειάρχα,

σας καλούμε να ακυρώσετε με κάθε τρόπο τη συγκεκριμένη απόφαση, γιατί το παράλογο, αθροιστικό μίσθωμα των 3.780,00 ευρώ είναι πρόκληση:
– για τους υπαλλήλους που σπρώχθηκαν στην «εφεδρεία», για αυτούς που απειλούνται με απολύσεις και για αυτούς που περικόπηκε δραματικά ο μισθός τους και δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις,
– για όλους τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν κτίρια, καταστήματα και γραφεία, άρτιας και σύγχρονης κατασκευής αλλά παραμένουν κενά και χωρίς καμιά προοπτική μίσθωσης
– και τέλος είναι μεγάλη πρόκληση στο κοινό περί δικαίου αίσθημα, όταν σε τέτοιους τραγικούς για τη χώρα καιρούς, η Περιφέρεια Ηπείρου δε φροντίζει για την εξοικονόμηση πόρων που έχουν εισπραχθεί με αιματηρή φορολογία και κάθε είδους «χαράτσια» από τα μικρομεσαία λαϊκά στρώματα.

Για το Δ.Σ.:
Η Πρόεδρος: Αγγελική Χαρμαντά
Ο Γεν. Γραμματέας: Χρύσανθος Κυριαζής »»

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply