Επιστολή Συλλόγου Ε.Ε.Π. Τμήματος Ε.Ξ.Γ.Δ.Ε.

Επιστολή καταγγελίας του Συλλόγου Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του τμήματος Εφαρμογών των Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο στην Ηγουμενίτσα στον Πρωθυπουργό για την απόφαση της Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων πέντε μηνών. Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής:

«« Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

εμείς, οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι καθηγητές του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, του ΤΕΙ Ηπείρου/Παράρτημα Ηγουμενίτσας, σας ενημερώνουμε για την πρωτοφανή πρακτική διάκρισης της Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου απέναντι μας. Μετά από ερώτηση μας σχετικά με την καταβολή των μισθών των μηνών Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2011, μας διαμηνύθηκε, ότι σε κανένα από τα μέλη του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος μας δεν θα γίνει η καταβολή των δεδουλευμένων των παραπάνω μηνών. Η συγκεκριμένη απόφαση της Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου λήφθηκε χωρίς καμία προειδοποίηση, αιτιολογία και ενημέρωση.

Να σημειωθεί ότι η πρόσληψη μας στο εν λόγω Τμήμα πραγματοποιήθηκε έπειτα από προκήρυξη θέσεων που αποφασίστηκε από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Ηπείρου, με αρ. 6 /27.04.10, Αρ. Πρωτ.: Φ.5 /3052 και σύμφωνα με τις προτάσεις των Τμημάτων των Σχολών και των Παραρτημάτων για κάλυψη πρόσκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών με ανάθεση διδακτικού έργου ορισμένου χρόνου, σε Επιστημονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες, Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡ.ΔΙ.Π) για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στη συνέχεια ακολούθησε αξιολόγηση των προσόντων μας από τριμελή επιτροπή που απαρτίστηκε από μόνιμα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, η οποία και κατάρτισε πίνακα αξιολόγησης βάσει του οποίου έγινε η ανάθεση του διδακτικού έργου.

Την 1η Οκτωβρίου ξεκίνησε και τυπικά το χειμερινό εξάμηνο, παρά ταύτα ορισμένοι εκ των συναδέλφων μας δεν έχουν λάβει τη σύμβαση τους ακόμη και σήμερα. Αλλά και όσοι τις παρέλαβαν είδαν τις συμβάσεις τους να φέρουν ημερομηνία λήξης κατά δέκα (10) ημέρες βραχύτερη από την δέουσα, «λάθος» το οποίο ουδέποτε διορθώθηκε. Τα δεδουλευμένα καταβλήθηκαν έως και τον μήνα Ιανουάριο και έκτοτε καμία πληρωμή, αλλά ούτε και η αγορά ενσήμων του ΙΚΑ, έχει πραγματοποιηθεί. Επιπλέον, το γεγονός αυτό, όσοι από εμάς παράλληλα είμαστε και επιτηδευματίες, μας αφήνει έκθετους και οικονομικά υπόχρεους στον Ο.Α.Ε.Ε., αλλά και όσοι, μεταξύ τη λήξη της σύμβασης θα βρεθούν στη δυσάρεστη θέση του ανέργου, θα στερηθούν το δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας το οποίο στη σημερινή δυσμενή οικονομική συγκυρία θα τους ανακούφιζε εν μέρει. Επίσης, λόγω των παραπάνω μη σύννομων πρακτικών, θα υπάρξουν και περιπτώσεις συναδέλφων που δε θα μπορέσουν να καλύψουν ούτε καν τις προϋποθέσεις για την ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη από το Ι.Κ.Α.. Έχουν ακολουθήσει αναρίθμητες οχλήσεις εκ μέρους μας προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα. Όμως όχι μόνο δεν υπήρξε ποτέ καμία ενημέρωση, αλλά αντίθετα βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε ιδιαίτερα δυσάρεστες και λυπηρές καταστάσεις, για τις οποίες κρίνουμε σκόπιμο και αναγκαίο να σας ενημερώσουμε προσωπικά.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

η διοίκηση του ΤΕΙ Ηπείρου γνωρίζει τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2010 κατόπιν σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ότι πρέπει να προβεί σε περικοπές συμβάσεων. Ενώ όμως θα ανέμενε κανείς οι περικοπές αυτές να ενταχθούν σε μια γενικότερη ρυθμιστική πρωτοβουλία για την ομαλή λειτουργία του ΤΕΙ Ηπείρου, βρισκόμαστε θεατές και ταυτόχρονα θύματα μιας απαράδεκτης κίνησης που βρίσκεται σε πλήρη δυσαρμονία με την αρχή της δικαιοσύνης, αγνοεί επιδεικτικά τις αρχές της νόμιμης απασχόλησης, φαίνεται να μη τιμά, αλλά ούτε και να σέβεται την ιστορία του ΤΕΙ Ηπείρου και ταυτόχρονα δημιουργεί πλήθος ερωτηματικών για τη σκοπιμότητα της.

Με απόφαση της Διοίκησης, την οποία μάταια αναζητούμε να μας προσκομισθεί γραπτώς, κατεβλήθησαν τα δεδουλευμένα μέχρι και τον Μάρτιο σε όλα τα Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου, πλην του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα, εφαρμόζοντας στη πράξη και γεωγραφικό αποκλεισμό με πιθανά τοπικιστικά ελατήρια. Η εν λόγω απόφαση παρακάμπτει απολύτως τις αρχές της λογοδοσίας και της διαφάνειας για ζητήματα απολύτως σημαντικά. Σημειωτέον ότι, το Τμήμα μας είναι από τα πλέον βιώσιμα του ΤΕΙ Ηπείρου με 700 ενεργούς σπουδαστές, 275 εγγεγραμμένους πρωτοετείς σπουδαστές και σταθερά υψηλή βάση εισαγωγής. Σε αίτημα μας για τους λόγους αυτής της εξαίρεσης του Τμήματος μας από τη μισθοδοσία του ΤΕΙ Ηπείρου δεν λάβαμε καμία συγκεκριμένη απάντηση. Αντιθέτως, η μόνη προφορική απάντηση που πήραμε είναι ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε μέσω των πολιτικών δικαστηρίων τα δεδουλευμένα μας.

Η περικοπή συμβάσεων κατά 30% στο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ επιχειρείται με πρωτοφανή προχειρότητα, και εφαρμόζεται αποκλειστικά σε ένα και μοναδικό Τμήμα χωρίς καμία μέριμνα α) για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και της εξεταστικής περιόδου, β) τη λειτουργικότητα του, γ) την υποβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, αφού δημιουργούνται ανυπέρβλητα προσκόμματα στους προσοντούχους εκπαιδευτικούς και δ) την οικονομική και ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζόμενους, στους οποίους δημιουργείται η εντύπωση ότι παρέχουν στο Κράτος μαύρη εργασία. Η Διοίκηση του ΤΕΙ Ηπείρου είναι απολύτως εκτεθειμένη εν προκειμένω, καθώς έχει αγνοήσει πλήρως και χωρίς αιτιολογία τον επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο ανάθεσης διδακτικού έργου, τον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό ενεργών σπουδαστών του Τμήματος, τη στιγμή που τα υπόλοιπα Τμήματα ουσιαστικά θεωρούνται «φαντάσματα», δεδομένου ότι δεν έχουν ενεργούς σπουδαστές.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

δυστυχώς, το προσωπικό σας ενδιαφέρον για την Παιδεία όχι μόνο δεν φαίνεται να ελήφθη υπόψη στην περίπτωση αυτή, αλλά αντίθετα, ενισχύει την πεποίθηση μας ότι κατασυκοφαντείται και καταστρατηγείται η εκπαιδευτική πολιτική σας από φορείς αντιλήψεων που, χωρίς φαντασία, χωρίς δημιουργικές ιδέες, αλλά με διαφαινόμενο άκρατο τοπικισμό και ενδεχομένως μοναδικό οδηγό τις μικροδιευθετήσεις, την αποσπασματικότητα και με άδηλες σκοπιμότητες, που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν, καθώς φαίνεται, ακόμη και πελατειακού χαρακτήρα, παραπέμπουν απευθείας στο χθες και ευθύνονται κατά μεγάλο μέρος για την σημερινή κατάσταση τής χώρας.

Λαμβάνουμε το θάρρος να απευθυνθούμε σε σας καθώς η ενέργεια αυτή αποτελεί πρωτοφανές πλήγμα στους εργαζόμενους, ευτελίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, εκθέτει την Κυβέρνηση, ενώ είναι απολύτως βέβαιο ότι λόγω του μονομερούς γεωγραφικού αποκλεισμού του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα θα δημιουργήσει άμεσα πολλαπλά προβλήματα σε τοπικό επίπεδο και επιπλέον εγείρει τεράστια ηθικά ζητήματα.

Καταγγέλλουμε αυτήν τη μεροληπτική πρακτική του ΤΕΙ Ηπείρου απέναντι στους εργαζομένους του και δηλώνουμε, ότι θα διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο τα δεδουλευμένα μας δικαστικώς και εξωδίκως, και θα αναζητήσουμε πιθανές ποινικές ευθύνες της Διοίκησης του ΤΕΙ, που χωρίς καμία αιτιολογία, επαναλαμβάνουμε, εξαίρεσε συλλήβδην και μεροληπτικά όλους τους εργαζομένους του Τμήματος Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο από την καταβολή των δεδουλευμένων τους.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

ζητούμε την προσωπική σας παρέμβαση ώστε να εφαρμοστεί η εργατική νομοθεσία και να γίνει άμεσα η καταβολή των δεδουλευμένων και η αγορά ενσήμων.

Το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τ.Ε.Ξ.Γ.Δ.Ε. έχει έμπρακτα αποδείξει ότι συμβάλλει με κάθε τρόπο προσφέροντας ανιδιοτελώς τις γνώσεις και την εμπειρία των μελών του στην ομαλή λειτουργία του Τμήματος και δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε επίσχεση εργασίας παρακωλύοντας έτσι την διεξαγωγή των μαθημάτων και εξετάσεων.

Οι εργαζόμενοι. »»

 

Tags:

, , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply