Επιστολή Θ. Οικονόμου για Επιμελητήρια

Επιστολή Θανάση Οικονόμου για ενδεχόμενη κατάργηση των εισφορών των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια:

«« Προς: Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

Κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα του τύπου, η «Τρόικα» ζητά να καταργηθεί η υποχρεωτική εισφορά των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια. Μία τέτοια εξέλιξη, εκτιμώ ότι θα επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στην επιχειρηματικότητα, καθώς στερεί ένα χρήσιμο εργαλείο στήριξης στη μικρή και μεσαία επιχείρηση που αποτελούν, άλλωστε, τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων, κοντά στο 98%. Πολλώ δε, καθώς δεν προκύπτουν λογικοφανή και προφανή οφέλη στον ανταγωνισμό από πουθενά.

Πιο συγκεκριμένα, μια σειρά παραμέτρων αποδεικνύουν την έλλειψη οφελών από μία τέτοια εξέλιξη, καθώς τα Επιμελητήρια:

– 1. Λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και δεν επιδοτούνται από το κράτος. Αντιθέτως χρηματοδοτούν το κράτος όταν τοποθετούν εκ νόμου τα αποθεματικά τους σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, ομόλογα στα οποία θα μειωθεί κατά πολύ η αξία τους από την υλοποίηση του PSI.

– 2. Προσφέρουν αντισταθμιστικά οφέλη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι αρκετά, καθώς προσφέρεται πρόσβαση σε πληροφορία και ενημέρωση για μία σειρά κρίσιμων ζητημάτων: φορολογικά, ασφαλιστικά, χρηματοδοτήσεις.

– 3. Αποτελούν χρήσιμα και αναντικατάστατα εργαλεία για την Πολιτεία στο επίπεδο της χάραξης της οικονομικής της πολιτικής.

Επίσης, αναφορικά με το ως άνω «αίτημα» πρέπει να σημειωθεί ότι:
1. Μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα στην λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και της Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση των επιχειρήσεων.
2. Οι εισφορές για κάθε επιχείρηση είναι της τάξης των 50 – 60 ευρώ το χρόνο.
3. Κανένα συλλογικό όργανο των επαγγελματιών και βιοτεχνών, τουλάχιστον σε δημόσιο επίπεδο, δε έχει απαιτήσει κάτι τέτοιο.

Επιπρόσθετα, όλοι αντιλαμβανόμαστε, ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει στο δρόμο εκατοντάδες εργαζομένους σε όλη τη χώρα, οι οποίοι μάλιστα δεν πληρώνονται από τον δημόσιο κορβανά.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλώ όπως επανεξετάσετε το θέμα λαμβάνοντας σθεναρή και ξεκάθαρη θέση εναντίον μιας τέτοιας εξέλιξης που θα αποτελεί πέραν των άλλων «πρωτοτυπία» στον ανεπτυγμένο κόσμο, καθώς χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και άλλες έχουν υποχρεωτική την εγγραφή των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια.

Με εκτίμηση,
Θανάσης Οικονόμου
Βουλευτής Ιωαννίνων »»

 

Tags:

, , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply