Εξετάσεις φαρμακοποιών για άδεια επαγγέλματος

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι η τελευταία προθεσμία για την κατάθεση δικαιολογητικών στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των υποψηφίων Φαρμακοποιών για τις εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, περιόδου Φεβρουαρίου είναι η Παρασκευή 12/2/2010. Ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων είναι η Δευτέρα 22/2/2010. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 210.8215347.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply