Εντάσσονται στο ΕΣΠΑ πέντε έργα του 3ου κύκλου του προγράμματος “Νέα Γνώση”

Περιφέρεια ΗπείρουΜε απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας εντάσσονται στο ΕΣΠΑ πέντε έργα του 3ου Κύκλου του προγράμματος Νέας Γνώσης. Πρόκειται για τα έργα:

– «Ανάπτυξη πολυπαραμετρικού μαθηματικού μοντέλου για τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού σε ορεινές περιοχές – ΑΕΝΑΟΣ», με συνολική δημόσια δαπάνη 150.000 ευρώ και φυσικό αντικείμενο την ανάπτυξη μιας πρωτότυπης μεθοδολογίας με την ονομασία ΑΕΝΑΟΣ, η οποία θα προσδιορίζει το βέλτιστο ενεργειακό μίγμα σε ορεινούς οικισμούς μέσω ειδικού μαθηματικού μοντέλου και κατάλληλων αντικειμενικών συναρτήσεων. Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

– «Θρόμβωση και Φλεγμονή: Η διαγνωστική και θεραπευτική σημασία του εκκριτικού μηχανισμού των ενδοθηλιακών κυττάρων», με συνολική δημόσια δαπάνη 149.982 ευρώ. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, θα απομονωθεί και ταυτοποιηθεί το σύνολο των πρωτεϊνών που περιέχονται και εκκρίνονται από τα Palade bodies και θα διερευνήσουμε τη διαγνωστική και θεραπευτική τους σημασία στη νόσο της θρόμβωσης αγγείων. Δικαιούχος: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

– «Καταγραφή και αξιολόγηση του γενετικού υλικού των απειλούμενων τοπικών ειδών και ποικιλιών», συνολικής δημόσιας δαπάνης 140.000 ευρώ. To αντικείμενο αφορά την έρευνα, καταγραφή και αξιολόγηση ντόπιων ποικιλιών κηπευτικών και δενδρωδών καλλιεργειών. Σκοπός της πράξης είναι η διάσωση των απειλούμενων αξιόλογων ειδών και ποικιλιών. Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός ΤΕΙ Ηπείρου.

– «Μελέτη της εισβολής του πολυφάγου εντόμου metcalfa pruinosa (say) Hemiptera-Homoptera: Faltinae-Fulgoroidea στην Ήπειρο και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και η αντιμετώπιση του με τη μέθοδο της κλασικής Βιολογικής Καταπολέμησης», με συνολική δημόσια δαπάνη 150.000 ευρώ. Αντικείμενο είναι η καταγραφή της προσβολής του επιζήμιου πολυφάγου εντόμου Metcalfa pruinosa (Say), (Hemiptera: Flatidae) σε καλλιέργειες Ακτινιδιάς, εληάς, και εσπεριδοειδών στην Ήπειρο και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, καθώς και της ωφέλιμης πανίδας στο Αγροοικοσύστημα. Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός ΤΕΙ Ηπείρου.

– «Εκτροφή νέου είδους ψαριού στα εσωτερικά νερά του ευρωπαϊκού γατόψαρου (Silurus glanis L.)», συνολικής δημόσιας δαπάνης 60.000 ευρώ. Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός ΤΕΙ Ηπείρου.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply