Εισήγηση Τ. Καλογιάννη για Επ. Σχεδιασμό

Εισήγηση της Τ. Καλογιάννης, αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό:

«« Στην εισήγηση της για το Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Ηπείρου, η Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδια για θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος κ. Τατιάνα Καλογιάννη, μεταξύ άλλων τόνισε και τα εξής:

Ο Επιχειρησιακός Προγραμματισμός της Περιφέρειας Ηπείρου παρουσιάζεται σε μια περίοδο απόλυτης ρευστότητας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η εικόνα της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως διαμορφώνεται σαν συνισταμένη των επιμέρους εθνικών οικονομιών, δεν δημιουργεί ελπίδες για μία ταχύρυθμη ανάκαμψη, ενώ η κρίση: είτε χρέους, είτε έλλειψης ρευστότητας αναμένεται να πλήξει οικονομίες κάθε κλίμακας.

Στη συγκυρία αυτή και όσον αφορά τη σημερινή συνεδρίαση, η διεξοδική ανάλυση της δυναμικής των διεθνών αγορών, και η αναζήτηση των αναγκαίων αλλαγών σε παγκόσμιο ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιττεύει. Χρήσιμο, όμως, είναι κατά τη γνώμη μου, η ενασχόληση με το τοπικό πρόβλημα, δηλαδή με τα στοιχεία που απαρτίζουν την Οικονομία της Περιφέρειας μας, και την ποιότητα της δομής της, ώστε με ρεαλισμό και υπευθυνότητα να προγραμματιστεί και να οργανωθεί η μελλοντική διαχείριση.

Πρέπει λοιπόν να εκθέσουμε με ειλικρίνεια όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία αποτελούν τις πτυχές του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε να είμαστε πρακτικοί και χρήσιμοι στην κάθε Ηπειρώτισσα και στον κάθε Ηπειρώτη, οι οποίοι δικαιολογημένα αγωνιούν για το μέλλον τους και την προοπτική των παιδιών τους.

Πιο συγκεκριμένα:

– Ο διαχρονικά στρεβλός τρόπος οικονομικής εξάρτησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Κεντρική Εξουσία δυστυχώς ΔΕΝ διορθώθηκε με τη μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη». Σε απλά ελληνικά: «για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ & Β’ Βαθμού ΛΕΦΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ».

– Η πορεία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού ήταν «από κάτω προς τα πάνω». Αποτελεί προϊόν ευρείας διαβούλευσης και σε κάθε περίπτωση είμαστε ανοιχτοί σε ορθολογικές και τεκμηριωμένες προτάσεις.

– Η αιρετή Περιφερειακή Αρχή οφείλει ενωμένη να διεκδικήσει δύο ουσιαστικής σημασίας ζητήματα, τα οποία είχα την ευκαιρία να εκθέσω και σε υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στις Βρυξέλλες:

  • Απ’ ευθείας δυνατότητα ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των περιοχών με ειδικά διαρθρωτικά προβλήματα, όπως η Περιφέρεια Ηπείρου
  • Πρόβλεψη αυξημένων πόρων για υποδομές, τόσο για την τρέχουσα όσο και για την επόμενη προγραμματική περίοδο, δεδομένου ότι η Περιφέρειά μας υπολείπεται σημαντικά στον τομέα αυτό

– Βασική στόχευση της Περιφερειακής Αρχής είναι η Ανάπτυξη, η οποία, δυστυχώς, έχει ορισμένα προαπαιτούμενα, όπως:o τη βελτίωση και ολοκλήρωση των βασικών υποδομώνo την άρση του κλίματος αβεβαιότηταςo τη μόχλευση κεφαλαίων για ιδιωτικές επενδύσεις, τον προσανατολισμό της παραγωγικής δομής σε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα και στην τουριστική ανάπτυξη

Κυρίες και Κύριοι,
Καλούμαστε να διαχειριστούμε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και απαιτείται να καταδειχθεί από όλους μας πνεύμα κατανόησης και ενότητας. Δεν δικαιούμαστε να απογοητεύσουμε τους συμπατριώτες μας. Αντίθετα, πρέπει παραμερίζοντας τις επιμέρους διαφωνίες μας, οι οποίες είναι κυριολεκτικά αδιάφορες για την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, στο μέτρο του δυνατού να τους εμπνεύσουμε με υπομονή και ελπίδα για την «αυριανή μέρα», αφού όπως αναφέρει και ο νομπελίστας ποιητής: «επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, κι όπως το’χε συνήθειο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως». »»

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply