Εισήγηση Καλογήρου Αθανάσιου για τις εργασίες στο Τσεπέλοβο

Χρηματοδότηση του έργου «Εργασίες μικρών τροποποιήσεων κτιρίου στο Τσεπέλοβο (Δημαρχείο Τύμφης)»:

Στο Δήμο Ζαγορίου πρόκειται να λειτουργήσει Καλλιτεχνικός Σταθμός της Σχολής Καλών Τεχνών. Για τη στέγαση του παραχωρήθηκε από το Δήμο Ζαγορίου το κτίριο του δημαρχείου του πρώην Δήμου Τύμφης.

Προκειμένου όμως να είναι δυνατή η λειτουργία του κτιρίου ως καλλιτεχνικού σταθμού απαιτούνται μικρές τροποποιήσεις, προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Η λειτουργία του Καλλιτεχνικού Σταθμού πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και ως εκ τούτου η Περιφέρεια Ηπείρου θα πρέπει να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια αυτή. Για αυτό προτείνουμε τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων εργασιών από πιστώσεις της.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη χρηματοδότηση του έργου «Εργασίες μικρών τροποποιήσεων κτιρίου στο Τσεπέλοβο (Δημαρχείο Τύμφης)», προϋπολογισμού 50.000 €, από το πρόγραμμα ΚΑΠ ΠΕ Ιωαννίνων 2012, και με ισόποση πίστωση.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply