Δ. Ιωαννιτών: Απάντηση για την προμήθεια και την λειτουργία λογισμικών

Με αφορμή δημοσιεύματα περί σπατάλης του Δήμου Ιωαννιτών για την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη λειτουργία λογισμικών συστημάτων, η Δημοτική Αρχή κάνει γνωστό ότι αυτά δεν έχουν ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα.

Η ενοποίηση όλων των πληροφοριακών συστημάτων στον Καλλικρατικό Δήμο Ιωαννιτών, η διασύνδεση όλων των υπηρεσιών – είτε αυτές λειτουργούν στην πόλη είτε στις Δημοτικές Ενότητες – ήταν μία από τις βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.

Ο Καλλικρατικός Δήμος, υποστηρίζονταν από δύο διαφορετικές εταιρίες, η επιλογή των οποίων είχε γίνει από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους και τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές. Σχετικός διαγωνισμός που είχε γίνει το 2010, με προϋπολογισμό 114 χιλιάδες ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) αφορούσε στην ενοποίηση των δεδομένων των Καποδιστριακών Δήμων και δεν περιελάμβανε καμία προμήθεια λογισμικού.

Το καθεστώς αυτό δεν μπορούσε να συνεχιστεί καθώς ανέπτυσσαν διαφορετικά προγράμματα, τα οποία δεν ήταν συμβατά μεταξύ τους. Έτσι κρίθηκε απαραίτητο να αναλάβει μία εταιρία όλη την υποστήριξη. Επιλέχθηκε αυτή που χρησιμοποιούσαν τα Δημοτολόγια του Δήμου Ιωαννιτών και ο πρώην Δήμος Μπιζανίου. Κι αυτό έγινε ύστερα από εισήγηση των υπηρεσιών του Δήμου καθώς κρίθηκε ως η πλέον αποτελεσματική. Να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο έργο δεν θα μπορούσε να επιλεγεί μια άλλη εταιρία, πέραν των δύο που ήδη χρησιμοποιούνταν, καθώς αυτό θα συνεπάγονταν ασυμβατότητα των εφαρμογών.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply