Δελτίο τύπου Χρήστου Γκόκα

Ο βουλευτής Χρήστος Γκόκας συμμετείχε, μαζί με τους βουλευτές κ.κ. Γρηγοράκο Λεωνίδα, Ν. Λακωνίας – Αντιπρόεδρο της Βουλή των Ελλήνων και Μανιάτη Ιωάννη, Ν. Αργολίδας – Γραμματέας Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την 21/11/2012 στη Βουλή υπό τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθηγητή κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, για τα θέματα που απασχολούν Ομάδες Παραγωγών και Οργανώσεις Εσπεριδοειδών.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη βελτίωση της παραγωγής εσπεριδοειδών για χυμοποίηση, όπως επίσης και το πρόβλημα της προσβολής των εσπεριδοειδών από το ιό της tristetsas.

Αναφορικά με τη βελτίωση της παραγωγής εσπεριδοειδών για χυμοποίηση, συζητήθηκε το θέμα της σύνδεσης της παραγωγής με τις καταβαλλόμενες ενισχύσεις και δηλώθηκε, από πλευράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007-2013 η χώρα μας έχει επιλέξει, από το 2010, την πλήρη αποσύνδεση της καλλιέργειας εσπεριδοειδών για χυμοποίηση από την Ενιαία Ενίσχυση.

Όμως, στα πλαίσια της υπό διαμόρφωσης Νέας ΚΑΠ 2014-2020, όπου με βάση το πρασίνισμα (greening), οι παραγωγοί για να λάβουν ενίσχυση θα πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες ορθές πρακτικές καλλιέργειας. Εξετάζεται η δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας (π.χ. ολοκληρωμένης διαχείρισης) και η σύνδεση της με τμήμα της Ενιαίας Ενίσχυσης.

Στα πλαίσια αυτά θα γίνει συζήτηση με τους φορείς, ώστε να προκριθούν τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προώθηση αυτής της διαδικασίας.Όσον αφορά στο πρόβλημα της προσβολής των εσπεριδοειδών από τον ιό της tristetsas, από πλευράς Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δηλώθηκαν τα εξής:

1ον) Δόθηκε εντολή και έχουν ελεγχθεί κατά το τρέχον έτος το σύνολο των φυτωριακών επιχειρήσεων της χώρας που παράγουν πολλαπλασιαστικό υλικό εσπεριδοειδών για τον ιό της tristetsas, όπως επίσης και των παραγωγικών φυτειών (περίπου 7.500 δείγματα).

2ον) Έχει ήδη εγκριθεί και δαπανηθεί το πόσο των 150.000€ για την υποδομή και την εισαγωγή καθαρών μητρικών φυτών, όχι μόνον απαλλαγμένων από την ίωση, αλλά για την παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού εσπεριδοειδών, ώστε τα φυτά ή οι φυτείες που καταστρέφονται για τη μη επέκταση της ιώσεως, να μπορούν να αντικατασταθούν με υγιή φυτά.

3ον) Αυτές τις ημέρες πραγματοποιήθηκε η πρώτη εισαγωγή καθαρών φυτών από την Κύπρο προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες από την προσεχή άνοιξη για την παραγωγή και διάθεση απαλλαγμένων και πιστοποιημένων εμβολίων.

4ον) Σε κάθε περιοχή, όπου μετά τον εντοπισμό της προσβολής γίνεται καταστροφή των μεμονωμένων δέντρων ή των φυτειών, και ως εκ τούτου δεν θα υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω διάδοσης της ασθένειας, θα χορηγείται διαβατήριο για τη μεταφορά των εσπεριδοειδών για εξαγωγές ή την εσωτερική αγορά. Στις περιοχές αυτές θα επιτρέπεται και το κόψιμο μαζί με τον καρπό μικρών πράσινων φύλλων. Επίσης, θα επιτρέπεται η μεταφορά για εξαγωγές εσπεριδοειδών με μικρά πράσινα φύλλα σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στις οποίες δεν καλλιεργούνται εσπεριδοειδή, όπως Ρουμανία, Ουκρανία και

5ον) Για τους παραγωγούς που έχουν υποστεί σημαντική ζημιά στις φυτείες τους, δίνεται η δυνατότητα αναδιάρθρωσης μέσω του μέτρου 121 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply