Δελτίο τύπου ΣΥΡΙΖΑ για διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας

Στο συρτάρι μπαίνει η πολιτική διδασκαλίας των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

Το θέμα της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας φέρνουν στη βουλή βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Ιωαννίνων Χρήστος Μαντάς, που με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Παιδείας θίγουν το θέμα της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στους μαθητές του δημοτικού και τονίζουν πως παρά τις Υπουργικές Αποφάσεις που διασφαλίζουν τη διδασκαλία της, τα κενά στα σχολεία είναι τόσα πολλά που στην πράξη ακυρώνουν το δικαίωμα της επιλογής δέυτερης ξένης γλώσσας.

Λόγω της απαξίωσης αυτής ο υπουργός ρωτάται πλέον ευθέως αν προτίθεται να προχωρήσει στην πρόληψη του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού όπου υπάρχουν κενά και επίσης αν θα τηρηθούν επιτέλους οι Υπουργικές Αποφάσεις και οι εγκύκλιοι ώστε να σταματήσει να καταστρατηγείται το δικαίωμα των μαθητών στην επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας.

Αναφορικά με την παλαιότερη ερώτηση του Χρήστου Μαντά σχετικά με τη διδασκαλία των Ιταλικών και των Ισπανικών στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, στην απάντησή του ο Υπουργός αναφέρει πως η πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ34 –Ιταλικής Γλώσσας και ΠΕ40 – Ισπανικής Γλώσσας μέσω γραπτού διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π., θα γίνει εφόσον προκύψουν ανάγκες για κάλυψη οργανικών κενών των εν λόγω κλάδων με ανάλογη απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Όπως τονίστηκε όμως και στην ερώτηση, με την υπ’ αρ. 71103/Γ2/24-06-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 1575) του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ, προστέθηκε ως προϋπόθεση για την διδασκαλία των ξένων γλωσσών επιλογής στα σχολεία η ανάγκη ύπαρξης οργανικής θέσης εκπαιδευτικού.

Πανελλαδικά όμως για τα μεν Ιταλικά υπάρχουν μόνο 31 διορισμένοι εκπαιδευτικοί (ΠΕ 34) και για δε τα Ισπανικά 0 διορισμένοι εκπαιδευτικοί (ΠΕ 40). Με τις ανάγκες για κάλυψη οργανικών κενών των εν λόγω κλάδων λοιπόν να είναι δεδομένες, το Υπουργείο Παιδείας πετάει το μπαλάκι για την πολιτική διδασκαλίας των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Υπουργό Οικονομικών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται σοβαρό εργασιακό και κοινωνικό πρόβλημα στους αποφοίτους των τμημάτων Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply