Δήμος Ιωαννιτών για το αθλητικό κέντρο Πεδινής

Με αφορμή το θέμα για το αθλητικό κέντρο Πεδινής, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, από τη Δημοτική Αρχή γίνονται γνωστά τα εξής:

– Το έργο αυτό δεν παραδόθηκε ποτέ στο Δήμο Ιωαννιτών, όπως αυτός προέκυψε σε εφαρμογή του Καλλικράτη. Η αποκλειστική ευθύνη για την παράλειψη αυτή ανήκει στην πρώην Δημοτική Αρχή Μπιζανίου, η οποία ως όφειλε, δεν ενημέρωσε για την ύπαρξη του.

– Από τη στιγμή που το θέμα δημοσιοποιήθηκε, η Δημοτική Αρχή αναζήτησε το φάκελο προκειμένου να εξετάσει προσεκτικά και με λεπτομέρεια τα στοιχεία του έργου.

– Αυτό που προκύπτει από τα στοιχεία είναι ότι το έργο αυτό δεν παρελήφθη ούτε προσωρινά ούτε οριστικά.

Συγκροτήθηκε η επιτροπή για την παραλαβή του, η οποία θα εξετάσει λεπτομερώς τυχόν προβλήματα που υπάρχουν. Η Δημοτική Αρχή θεωρώντας ότι πρόκειται για ένα έργο που μπορεί να διαδραματίσει το ρόλο αθλητικού πυρήνα για την ευρύτερη περιοχή θα επιδιώξει με κάθε τρόπο την ολοκλήρωσή του και κυρίως την επίλυση τυχόν προβλημάτων που υπάρχουν και το καθιστούν σήμερα μη λειτουργικό.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply