Δήμος Ιωαννιτών για αμοιβές Προέδρων Οργανισμών

Τις τελευταίες ημέρες, επανήλθε με σχόλια στον τοπικό τύπο, το θέμα της αμοιβής των Προέδρων στους Οργανισμούς του Δήμου Ιωαννιτών. Παρότι το ζήτημα αυτό απαντήθηκε σαφώς και ξεκάθαρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ορισμένοι συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν για λόγους καθαρά μικροπολιτικούς.

Τόσο ο Πρόεδρος στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής, όσο και ο Πρόεδρος στο Πνευματικό Κέντρο, δεν έχουν εισπράξει ούτε ένα ευρώ για τις υπηρεσίες που έχουν προσφέρει και για την πολύ σημαντική δουλειά που έχουν κάνει μέχρι σήμερα.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, ετέθη το θέμα των αμοιβών από δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης.

Δόθηκε η ίδια απάντηση, ότι δηλαδή η Διοίκηση δεν αμείβεται και διευκρινίστηκε ότι στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται ποσό για την αμοιβή του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς αυτό προβλέπεται στο προσχέδιο που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και επιβάλλεται βάση της νομοθεσίας.

Οι πρόεδροι των Οργανισμών συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς αμοιβή. Το ίδιο ισχύει για τους Προέδρους της ΔΗΑΝΕΤΑΙ και του Δημοτικού Ραδιοφώνου, αλλά προφανώς αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουν και να το αποδεχθούν ορισμένοι. Άλλωστε στη θητεία της προηγούμενης δημοτικής αρχής όλοι οι Πρόεδροι αμείβονταν, συχνά μάλιστα λάμβαναν απόφαση οι ίδιοι για τις αποδοχές τους, χωρίς καμία συζήτηση και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Φυσικά σήμερα δεν μπορούν να κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια.

 

Tags:

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply