Γεν. Γραμματεία Αποκ. Διοίκησης Ηπείρου: Ανακοίνωση

Από το γραφείο τύπου της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«« Σε σύσκεψη με τον Υπουργό Εσωτερικών η Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας:

Η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας κ. Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα θα συμμετάσχει σήμερα Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου στις 15:00, σε Σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Εσωτερικών, παρουσία του Υπουργού κ. Τάσου Γιαννίτση και όλων των Γ.Γ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με αντικείμενο θέματα που απασχολούν την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Σε συνάντηση με την Αναπληρώτρια Υπουργό Εσωτερικών:

Αμέσως μετά, η Γενική Γραμματέας κ. Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα θα συμμετάσχει σε Συνάντηση, σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 4018/2011, που αναδιοργανώνει το σύστημα αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα, υπό όρους αυξημένης ασφάλειας.

Τη Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, παρουσία της Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών κ. Φ. Γεννηματά και όλων των Γ.Γ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, θα απασχολήσουν επίσης, η ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ, καθώς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε σύσκεψη με τον Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

Την πορεία υλοποίησης της διοικητικής μεταρρύθμισης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, θα έχει τη δυνατότητα να συζητήσει η Γενική Γραμματέας, κ. Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα, στη Σύσκεψη που συγκαλεί αύριο στις 13:00 στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο Υφυπουργός κ. Παντελής Τζωρτζάκης.

Η σύσκεψη θα έχει ως αντικείμενο τη διοικητική μεταρρύθμιση στο χώρο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και θα συμμετάσχουν σε αυτή όλοι οι Γ.Γ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. »»

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply