Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ιωαννίνων: Ανακοίνωση

no_logoΑνακοίνωση της Αυτόνομης Συνδικαλιστικής Κίνησης Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Ιωαννίνων:

«« H Α.Σ.Κ. στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α Ν. Ιωαννίνων συμπαρίσταται στο κάλεσμα που απευθύνει το Σωματείο Προσωπικού της ΔΕΑΥΙ για τη συλλογή υπογραφών προκειμένου να αναγνωρισθεί η ύδρευση ως καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα. Η ιδιωτικοποίηση του νερού όπως και η επιχειρούμενη κατάργηση των κοινωνικών δομών στους δήμους είναι μέρος του νεοφιλελεύθερου σχεδίου για την κατάργηση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών. Για την ανατροπή των σχεδίων αυτών απαιτείται η ενότητα εργαζομένων (ένα Σωματείο σε ΟΤΑ – ΔΕΥΑΙ) και η οργάνωση ενός μετώπου αντίστασης από τους εργαζόμενους και τους χρήστες των υπό κατάργηση υπηρεσιών.
Α.Σ.Κ. ΟΤΑ Ν. Ιωαννίνων ([email protected]). »»

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply