Από τον γεωργό στον καταναλωτή

Από το Σύλλογο Γεωπόνων Πρέβεζας

Ποια κοινή γεωργική και επισιτιστική πολιτική;

Από το ξεκίνημα του 21ου αιώνα, η Ευρώπη διέρχεται μια περίοδο βαθιάς αλλαγής. Αντιμετωπίζει μια ζωτική πρόκληση, η οποία συνδέεται με τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, καθώς και με τη σχέση μεταξύ γεωργού και καταναλωτή. Τα ζητήματα αυτά αποτελούν το αντικείμενο της επονομαζόμενης Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή ΚΓΠ).

Την παρούσα περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω μιας μακρόχρονης δημοκρατικής διαδικασίας, προετοιμάζει την τελική απάντησή του.

Σας καλούμε να λάβετε μέρος σε αυτήν τη διαδικασία συμμετοχικής δημοκρατίας συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο. Θα χαρούμε να ακούσουμε τη γνώμη σας.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply