Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Επιλογή για χρηματοδότηση του έργου ανάπλασης Τριγώνου Άρτας:

Με εισήγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, η πράξη «Βελτίωση υποδομών στην περιοχή ανάπλασης Τριγώνου» του Δήμου Αρταίων επελέγη για χρηματοδότηση από τον άξονα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» του Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου». Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4.238.292,68 ευρώ.

Σύμφωνα με το έγγραφο που απέστειλε ο Περιφερειάρχης, ο Δήμος Αρταίων θα πρέπει εντός πέντε εργασίμων ημερών θα πρέπει να στείλει υπογεγραμμένο το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση της Απόφασης Ένταξης.

Δημοπρατήσεις νέων έργων στην Π. Ε. Άρτας:

Τη δημοπράτηση νέων έργων ενέκρινε στη συνεδρίαση της Τετάρτης 30/11/2011. Πρόκειται για τα εξής:
– Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Δ. Δ. Ελάτης και Πηγών Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.
– Επέκταση σωληνωτού οχετού μετά τοιχείου στο συνοικισμό Σγάρας Καταρράκτη, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.
– Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος της οδού Αγ. Σπυρίδωνα – Στρογγυλής, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.
– Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την προστασία της οδού Πασά στην περιοχή Πολύδροσου, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.
– Εργασίες επισκευών Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Άρτας, προϋπολογισμού 15.000 ευρώ.
– Ολοκλήρωση εργασιών τρούλου στον ανεγειρόμενο Ι.Ν. Αγίου Μάξιμου Γραικού Άρτας, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.

Επίσης εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών καθαρισμού τάφρου Αγίων Αναργύρων και Λιμίνης Άρτας προϋπολογισμού 9.000 ευρώ.

Αντιπλημμυρική παρέμβαση σε Κατσικά – Ανατολή Ιωαννίνων:

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου: «Αντικατάσταση αντλιών αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου Κατσικά και κατασκευή μικρού αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου στο γήπεδο Ανατολής», στην Π.Ε. Ιωαννίνων προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.

Άλλες αποφάσεις:

Με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής:
– Εγκρίθηκε η διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Μελέτες κατασκευής μονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου».
– Εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2012 για την περαίωση της προθεσμίας των εργασιών της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας για τη νέα χάραξη της οδού Θεσπρωτικό – Τύρια (υποέργο: Τμήμα Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαμάνι – Γέφυρα Μπακόλα).
– Εγκρίθηκε η δαπάνη συμμετοχής στο 3ο Φεστιβάλ Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας που διοργανώνεται από 2 έως 4 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

 

Tags:

, , , , , , , ,

Leave a Reply