Αποδεκτές προτάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου για τους αξιολογητές του προγράμματος “Ενίσχυση Μ.Μ.Ε.”

Α. ΚαχριμάνηςΑποδεκτές έγιναν από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, προτάσεις που κατέθεσε στην τεχνική συνάντηση για το πρόγραμμα «Ενίσχυσης ΜμΕ», που πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαϊου 2013 στην Αθήνα ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ως προς τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διασφάλιση της αντικειμενικής αξιολόγησης των φακέλων που έχουν υποβληθεί.

Συγκεκριμένα με έγγραφο που υπογράφει ο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ κ. Γ. Γιαννούσης, προβλέπεται πλέον η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης από τους αξιολογητές, με την οποία θα δηλώνουν ότι:
1. Δεν έχει οποιασδήποτε μορφής σχέση ή συνεργασία ή συγγένεια με το φορέα της ως άνω πρότασης ή με συνεργαζόμενα με αυτόν πρόσωπα.
2. Δεν συμμετέχει με οποιοδήποτε ποσοστό, ούτε εργάζεται, ούτε είναι τακτικός συνεργάτης στην επιχείρηση του φορέα της εν λόγω πρότασης.
3. Δεν συμμετέχει με οποιαδήποτε ποσοστό, ούτε εργάζεται, ούτε είναι τακτικός εξωτερικός συνεργάτης, σε γραφείο μελετητών – συμβούλων ή σε άλλη επιχείρηση που κατήρτισε την ως άνω πρόταση.
4. Δε συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην κατάρτιση της εν λόγω πρότασης.
5. Θα τηρεί απολύτως εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες που έρχονται σε γνώση του κατά την εξέτασή της ως άνω πρότασης και δεν θα αποκαλύπτει αυτές σε οποιονδήποτε.

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply