Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Νέοι Επιστήμονες Ηπείρου” “Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστημόνων στην Ήπειρο”

Περιφέρεια ΗπείρουΟ Οδοντιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Νέοι Επιστήμονες Ηπείρου» που υλοποιεί την Πράξη «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστημόνων στην Ήπειρο», σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει στο Ξενοδοχείο Du Lac στα Ιωάννινα, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 18:00 με θέμα «Στήριξη της Απασχόλησης Νέων Επιστημόνων: Παρουσίαση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης».

Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η ενίσχυση της απασχόλησης για 105 νέους επιστήμονες και ειδικότερα για μηχανικούς, δικηγόρους και οδοντίατρους. Πιο συγκεκριμένα το Σχέδιο δράσης έχει σκοπό να διασφαλίσει στις ανωτέρω ομάδες (επιστήμονες νέους σε ηλικία) σε όλη την περιοχή παρέμβασης, καλύτερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η συμβουλευτική, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η προώθηση στην απασχόληση και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Εταίροι της Σύμπραξης είναι: το ΚΕΚ ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ (Συντονιστής εταίρος), η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. (υπεύθυνος δημοσιότητας), η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ-ΟΤΑ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ηπείρου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Ιωαννίνων, το ΚΕΚ Practica Δυτικής Ελλάδας και το ΚΕΚ «Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων» ΑΕ

Η Πράξη εντάσσεται στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», κατηγορία παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», Δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply